Ustawa 447, czy działania dotyczące Izraela i temat spadkobierców wywołujący gorące dyskusje, obawy i emocje, którymi można grać to elementy jakiejś szerszej koncepcji dezinformacyjnej? Czy może to być element rozgrywania Polski w obszarze sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi?