W poprzedniej audycji rozmawialiśmy z naszym ekspertem o dezinformacji w obszarze energetyki. Drugim obszarem narażonym na obce wpływy jest polityka historyczna. Przykładem jest chociażby sposób narzucania Polsce narracji dotyczącej paktu Ribentropp-Mołotow czy agresji sowieckiej we wrześniu 1939 roku.