Kamil Basaj z Fundacji Info ops Polska pokazuje nam w jaki sposób odbiorcy w Polsce manipulowani są w poszczególnych, newralgicznych obszarach naszego życia politycznego czy gospodarczego. Dziś opowie o obszarze obronności, na którym dosyć skutecznie operuje propaganda.