Pod koniec poprzedniej audycji nasz ekspert dotknął obszaru, być może najważniejszego z punktu widzenia obcej propagandy, skupia on bowiem w sobie wszystkie inne obszary, zarówno energetykę, politykę historyczną czy kwestie obronności, czyli obszar polityki międzynarodowej.