W realizowanie działań propagandowych Rosja angażuje często cały aparat państwowy, tworząc jeden, spójny front zafałszowanego przekazu. W ostatnich dniach mogliśmy obserwować takie działania w kontekście polityki historycznej i 80. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Wątków, które pojawiały się w rosyjskich przekazach informacyjnych dotyczących wydarzeń z 17 września było bardzo wiele…