Eksperci z Europy i USA przybyli 8 czerwca br. do Gdańska na zaproszenie przewodniczącej Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego Anny Fotygi oraz Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, by wymienić się doświadczeniami walki z zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Cyberbezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla państw, firm, ale także zwykłych obywateli o czym eksperci dyskutowali w trzech panelach. W pierwszym – „Wyzwania dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni” udział wzięli Michael Chertoff – współprzewodniczący Globalnej Komisji ds. Stabilności Cyberprzestrzeni, sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych (2005-2009), dr Khatuna Mshvidobadze – dyrektor Cyberlight Global Associates, prof. Martin C. Libicki – Akademia Morska Stanów Zjednoczonych oraz Jan Havranek – gabinet sekretarza generalnego NATO. Panel prowadziła poseł Anna Fotyga.

Uczestnicy dyskusji na przykładach ataków cybernetycznych w Estonii (2007 r.), Gruzji (2008 r.) i Ukrainie (2017 r.) omówili ofensywny potencjał m.in. Rosji i Chin oraz rosnącą aktywność w cyberprzestrzeni zorganizowanej przestępczości i organizacji terrorystycznych. Polityki poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa znacznie się różnią, przez co niektóre obszary takie jak bezpieczeństwo narodowe, czy ochrona wrażliwych danych są szczególnie podatne na ataki cybernetyczne.

Panel drugi pt. „Odporność za zagrożenia w cyberprzestrzeni” moderował Jason Wiseman – doradca ds. zwalczania terroryzmu i ds. bezpieczeństwa w grupie EKR w Parlamencie Europejskim. Udział w panelu wzięli: dr Nicole van der Meulen – starszy analityk ds. strategii w Europejskim Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, Europol, kmdr por. Wiesław Goździewicz – Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy, dr Igor Loginov – Centrum Sytuacyjne Cyberbezpieczeństwa, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, dr Konstantinos Moulinos – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji i dr Adam Lelonek – Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji.

W tej części rozmawiano o potrzebie współpracy pomiędzy USA, UE i państwami członkowskimi przy opracowywaniu i wdrażaniu polityk zwiększających bezpieczeństwo technologii cyfrowych, infrastruktury krytycznej oraz sieci teleinformatycznych. Paneliści omówili najskuteczniejsze narzędzia i metody, które zwiększają potencjał obronny, a także możliwe działania systemowe i kroki polityczne, które należy podjąć, by skutecznie przeciwdziałać obecnym i przyszłym zagrożeniom.

Trzeci, a zarazem ostatni panel „Badania i innowacje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa: szanse i zagrożenia” dotyczył głównie sektora prywatnego. Ekspertami byli: Rafał Stepnowski – wiceprezes Boeing DA&A, dr Dariusz Gołębiewski – wiceprezes zarządu PZU LAB SA, Maciej Surowiec – manager ds. relacji z UE w Microsoft oraz Tomasz Ostaszewski – prezes zarządu Monolit IT. Panel moderował Paweł Lulewicz – wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Uczestnicy powyższego panelu omówili zagrożenia i możliwości, jakie stwarza rozwój badań i innowacyjność w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Przedyskutowano korzyści i zagrożenia, jakie niesie ze sobą współpraca w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni z sektorem prywatnym.

Z ramienia StopFake w konferencji uczestniczyli Wojciech Pokora i Paweł Bobołowicz.

Na zdj. od lewej: Adam Lelonek, Wojciech Pokora, Paweł Bobołowicz /fot. Paweł Bobołowicz/