Rosyjska propagandowa telewizja „Zwiezda” należąca do Ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej opublikowała wiadomość o rzekomo przygotowywanej „zaczystce” Donbasu, przypisując taki zamiar Petrowi Poroszence. Strona cytuje ukraińskiego blogera – Martyna Bresta, który uczestniczył w zamkniętym spotkaniu prezydenta Ukrainy z przedstawicielami społeczności internetowej, na którym Poroszenko rzekomo ogłosił swoje plany. Jednak nawet powierzchowne sprawdzenie wskazuje na to, że tę informację śmiało można nazwać fake’em.

 

Zrzut ekranu ze strony telewizji „Zwiezda”

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na błędne rozwinięcie skrótu „ЗСУ” (ZSU) w cytacie blogera. Redakcja „Zwiezdy” rozwija skrót jako „зенитные самоходные установки” („samobieżne zestawy przeciwlotnicze”). W rzeczywistości skrót ten w języku ukraińskim oznacza „Збройні сили України” („Siły Zbrojne Ukrainy”). Nawet na stronie ukraińskiego wydania „Wiesti”, na które powołuje się „Zwiezda”, skrót ten jest rozwinięty poprawnie.

Zrzut ekranu ze strony „Izwiestija”

Poza tym na facebookowym profilu blogera zamieszczono jego prywatną opinię i wrażenia po spotkaniu z prezydentem Ukrainy, a nie bezpośredni cytat Petra Poroszenki, jak usiłuje to przedstawić „Zwiezda”.

Wiadomość w różnych wersjach rozpowszechniło około dziesięciu rosyjskich stron internetowych – w tym: Izwiestija (Известия„), RIA Nowosti (РИА Новости), Wzgliad („Взгляд„) i inne.

Zrzut ekranu ze strony RIA Nowosti

Także w publikacji „Zwiezdy” wspomniany jest podpisany 20 lutego przez prezydenta Ukrainy projekt ustawy „O cechach szczególnych polityki państwowej w zakresie zapewnienia suwerenności Ukrainy na tymczasowo okupowanych terenach w obwodach donieckim i ługańskim”. Strona ukraińska tłumaczy, że ustawa wcale nie łamie porozumienia mińskiego, ponieważ zakłada polityczno-dyplomatyczny, a nie wojenny sposób przywrócenia okupowanych terenów.

Warto przypomnieć, że ustawa zastąpiła uchwalony jeszcze we wrześniu 2014 roku przez Parlament Ukrainy pakiet ustaw o szczególnym statusie niektórych rejonów obwodów ługańskiego i donieckiego, który zawierał m.in. przepisy o amnestii uczestników działań wojennych. Ustawy te obowiązywały przez 3 lata (z wyjątkiem części dotyczącej amnestii), ponieważ Rosja i bojownicy tak zwanych DRL i ŁRL nie wykonali szeregu warunków – na przykład, nie zakończono aktywnej fazy konfliktu.

Wcześniej prokurator generalny Ukrainy – Jurij Łucenko wiele razy wyjaśniał, że zgodnie z prawem ukraińskim amnestia może być stosowana jedynie indywidualnie. Zabójstwa, tortury, ciężkie uszkodzenia ciała, gwałty, porwania i inne ciężkie przestępstwa uniemożliwiają amnestionowanie skazanego.