Jak podają tuby propagandowe Kremla, w Polsce rozpowszechniane są ulotki wzywające do „wypędzenia ukraińskich nazistów”. W rzeczywistości prokremlowska propaganda używa tej samej ilustracji z tym samym apelem od 2016 roku, co tylko potwierdza systematyczne i zaplanowane podejście do wzniecania wrogości wobec obywateli Ukrainy. 

Prokremlowska propaganda rozpoczęła kolejną kampanię podżegania do wrogości wobec Ukraińców. Dziesiątki prorosyjskich grup w mediach społecznościowych szerzy kłamstwa o rzekomo rozklejanych w Polsce antyukraińskich ulotkach. W rzeczywistości propagandyści rozpowszechniają tę samą ilustrację, która była używana w podobnych kampaniach informacyjnych podsycania nienawiści w poprzednich latach. Materiały propagandowe z tym samym zdjęciem były już publikowane w roku 2019, a nawet w 2016.   

Zrzut ekranu ze strony Ridus

„W Polsce ulotki są rozwieszane dlatego, że żyje tam pamięć o okrucieństwach ukraińskich nazistów” – informacje tej treści krążą w dziesiątkach prorosyjskich grup i indywidualnych profili w mediach społecznościowych.   

Tuby propagandowe przekonują, że w Polsce rozklejane są antyukraińskie ulotki. Jednak właśnie jeden i ten sam obrazek, który propagandyści próbują przedstawić jako wielość takich ulotek, przewija się we wszystkich wiadomościach. Wiadomość jest rozpowszechniana głównie w anonimowych grupach na Telegramie, oraz rosyjskiej sieci społecznościowej VKontakte. O tym, że działania te są odgórnie zaplanowane, świadczy fakt, że dziesiątki profili rzekomych zwykłych użytkowników i grup publikują wiadomości o tej samej treści.  

Jednocześnie część szerzących ten fake użytkowników (jak wynika z ich informacji “o sobie”) – jest powiązana z rosyjskimi siłami zbrojnymi.

Interesujące jest również to, że w grupach Telegramu ta wiadomość jest rozpowszechniana w grupach oznaczonych literą „Z”, jednym z symboli wykorzystanych do oznakowania rosyjskiego sprzętu wojskowego biorącego udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

Zrzut ekranu z profilu swarszcziki

Warto podkreślić, że platformy propagandowe od dłuższego czasu prowadzą zorganizowaną kampanię prześladowania Ukraińców za granicą. Jednak podczas rosyjskiej inwazji celem zostali uchodźcy z Ukrainy – cywile, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w wyniku ostrzałów i bombardowań przeprowadzanych przez rosyjskich najeźdźców. Polska, podobnie jak inne kraje sąsiednie, jest jednym z krajów, do których Ukraińcy próbują wyjechać w pierwszej kolejności i przyjęła największą liczbę uchodźców.   
Rosyjska propaganda stosuje podobną taktykę wykorzystywania sprzeczności społecznych w Mołdawii, twierdząc, że Ukraińcy „uciskają rosyjskojęzycznych” w sąsiedniej republice, chociaż większość ukraińskich uchodźców sama jest rosyjskojęzyczna i ucieka z ogarniętych wojną terenów wschodniej Ukrainy. StopFake szczegółowo przypatrzył się tej sytuacji w jednym z materiałów.