Zdjęcie ilustracyjne

Źródło: Radio Swoboda

Rosyjski rząd zatwierdził zasady identyfikacji użytkowników komunikatorów internetowych na podstawie numeru telefonu. Odpowiedni dekret, podpisany przez premiera Dmitrija Miedwiediewa, został opublikowany 6 listopada na stronie internetowej rządu. Rozporządzenie nabiera mocy w ciągu 6 miesięcy po opublikowaniu.

Wydanie „Izwiestija” («Известия») odnosząc się do projektu uchwały, podało, że firmy, zarządzające komunikatorami będą zmuszone – w celu weryfikacji – podawać informacje na temat użytkowników sieciom telefonii komórkowej. Operator ma 20 minut na odpowiedź. Jeżeli dane użytkownika będą zbieżne z informacją w bazie danych sieci komórkowej – identyfikacja użytkownika przebiegnie pomyślnie. Jeżeli potwierdzenia nie będzie – użytkownik straci prawo do korzystania z usług komunikatora. Weryfikacja zakończy się niepowodzeniem również w przypadku, jeżeli wyszukiwanie i identyfikacja abonenta przez firmę zarządzającą siecią komórkową, będzie trwała dłużej niż 20 minut. Ponadto operatorzy sieci komórkowych będą zobowiązani do przechowania informacji o tym, z jakich komunikatorów internetowych korzysta ich abonent.

W wypadku niedostosowania się do nowych przepisów firmy zarządzające komunikatorami internetowymi będą podlegały odpowiedzialności administracyjnej.

Szef „Roskomnadzoru” (Federalna Służba kontroli w dziedzinie łączności, technologii informacyjnych i komunikacji masowej – «Роскомнадзор») Aleksandr Żyrow oświadczył, że tego typu środki są „koniecznym krokiem”. Ponieważ anonimowa korespondencja za pośrednictwem komunikatorów utrudnia działalność organów ścigania w przypadku prowadzonych śledztw i ścigania przestępców.

Eksperci poproszeni o zaopiniowanie zarządzenia, wątpią w to, że zagraniczni operatorzy serwisów-komunikatorów dostosują się do nowych wymagań. ICQ, WhatsApp, Viber oraz Tam-tam nie udzieliły odpowiedzi na pytanie. Oprócz tego problemy w związku z powyższym mogą mieć właściciele zagranicznych kart SIM.

Źródło: Radio Swoboda