Źródło: ŻurDom (ЖурДом)

29 marca w Rosji weszły w życie ustawy zakazujące rozpowszechnienia fake’ów oraz znieważania przedstawicieli władz w mediach oraz Internecie.

Pierwsza (dotycząca zakazu rozpowszechniania fake’ów) przewiduje kary grzywny dla obywateli w wysokości od 30 do 100 tysięcy rubli, dla urzędników – od 60 do 200 tysięcy rubli, a dla osób prawnych – od 200 do 500 tysięcy rubli. Jeżeli rozpowszechnienie fałszywych wiadomości spowodowało śmierć osoby lub wywołało uszczerbek na zdrowiu, to wysokość kary pieniężnej wzrasta.

Informacje zostaną uznane za podlegające blokowaniu, jeśli ich rozpowszechnianie niesie za sobą „zagrożenie dla życia lub zdrowia obywateli, zakłócenie porządku publicznego, utrudnianie funkcjonowania systemów infrastruktury o znaczeniu strategicznym”.

Źródło: ŻurDom (ЖурДом)