Ukrayna’nın Verhovna Rada’sı (Meclisi), askerlik yaşını 16 yaşına düşürme kararını almadı ve bunun ile ilgili bir yasa tasarısını da görüşmedi.

Kremlin medyası, sözde “Ukrayna’nın Verhovna Rada’sının 16 yaşından itibaren askerlik yapmaya ilişkin bir yasa tasarısını değerlendirmeye hazır olduğu” yönünde dezenformasyon yayıyor.

Ekran Görüntüsü —  eadaily.com

Bu “bilginin” kaynağı, Rusya yanlısı eski milletvekili İlya Kiva’nın Telegram kanalındaki mesajıydı. Sözde “orijinal kaynak” bağlantısını tıkladıktan sonra, Verhovna Rada’nın web sitesinde yapıldığı iddia edilen “kararnamenin” bir ekran görüntüsünü buluyoruz. Rus medyasından hiç kimsenin bu ekran görüntüsünü yayınlamadığına dikkat edilmelidir, herkes sadece Ilya Kiva’nın yayınına atıfta bulundu.

Ekran Görüntüsü —  t.me

Böyle bir “kararname” adı ile yapılan arama, herhangi bir sonuç vermedi.

Ekran Görüntüsü —  rada.gov.ua

Verhovna Rada’nın kararlarının yayınlandığı bölümde böyle bir belge bulunamadı. VR (Verhovna Rada) web sitesindeki son karar 31 Mayıs 2022 (8 Haziran 2022 itibariyle) tarihlidir. Verhovna Rada tarafından 1 Haziran – 8 Haziran tarihleri ​​arasında değerlendirilmek üzere kaydedilen yasa tasarılarının arasında böyle bir karar da bulunamadı.

Ayrıca, böyle bir yasa tasarısının adı, “Ukrayna Verhovna Rada’sının dokuzuncu toplantısına ilişkin yedinci oturumunun gündemi” kararında ve 31 Mayıs 2022 tarihli “Ukrayna Verhovna Rada’sının dokuzuncu toplantısına ilişkin yedinci oturumunun gündeminde değişiklikler hakkında” kararlarında bulunmuyor.

Aslında ekran görüntüsündeki bu “kararname” metnin yapısında, içeriğinde ve temel bilgi verilerinde bir takım yanlışlıklar ve ayrıca dilbilgisi hataları içeriyor.

İlk olarak, “kararın” ekran görüntüsündeki metni, Verhovna Rada web sitesinde yayınlanan kararların genel düzenleme yapısına uymuyor. Örneğin, başlıkta “Ukrayna Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Ukrayna Kanun Taslağının Temeli Olarak Kabul Edilmesi Hakkında…” bölümünü, ardından “Ukrayna’nın Verhovna Rada’sı karar verir:” tanıtım bölümünü içermeli, bundan sonra da ana metninde numaralandırma başlıyor.

Ayrıca, ekran görüntüsünün sonunda çok fazla boş alan var, bu durumda, ekran görüntüsü alındığında, “Ukrayna Verhovna Rada Başkanı R. Stefançuk”un imzasının yanı sıra Kyiv şehri yazısı, kararın tarihi ve numarasının de görünmesi gerekiyordu.

Ayrıca, “kararname”nin başlığı “Orduya zorunlu askerlik yasası” olarak geçiyor, ancak Ukrayna’da böyle bir Kanun yoktur. Askerlik yaşını belirten Ukrayna yasasının adı “Askeri görev ve askeri hizmet hakkında” olarak geçer.

Şu anda, Ukrayna’nın 25 Mart 1992 tarihli ve 2232-XII sayılı “Askeri görev ve Askeri Hizmet Hakkında” Kanununa göre (Madde 15) “Askeri birliğe gönderme tarihinden önce 18 yaşına girmiş ve askerlik hizmetinden muafiyet veya tecil hakkı olmayan 27 yaşını doldurmamış, sağlık durumu uygun olan erkek vatandaşları askere çağrılır”.

İçerik düzeyinde, karar metni kesin bir veriye sahip değildir. Metinde özellikle, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, yasa tasarısının kayıt numarası ve tasarının kim tarafından sunulduğu gibi veriler bulunmuyor:

Ekran Görüntüsü —  rada.gov.ua. Ukrayna Verhovna Radası’nın kararname örneği 

Şunu da belirtmekte fayda var ki, böyle bir kararname gerçek olsaydı, o zaman Ukrayna medyası bunun hakkında yazardı, insanlardan, milletvekillerinden mesajlar veya yetkililerden bu konuda yorumlar gelirdi. Ancak, bu makalenin yayınlandığı tarihte Ukrayna gündeminde böyle bir konu yoktu.