Върховната Рада на Украйна не е приемала постановление и не е регистрирала за разглеждане проект на закон за намаляване до 16 години на възрастта за набор на военна служба в армията.

Кремълските медии разпространяват дезинформацията, че уж „Върховната Рада на Украйна е готова да разгледа проект на закон за набор в армията от 16-годишна възраст“.

Скрийншот  —  eadaily.com

Източник на тази „информация“ е съобщение на Иля Кива в неговия Telegram-канал. След преминаване към „първоизточника“, намираме скрийншот на самото „постановление“, уж направен на уебсайта на Върховната Рада. Ще отбележим, че нито една от руските медии не публикува този скрийншот, всички просто дадоха препратка към публикацията на Иля Кива. 

Скрийншот —  t.me

Търсенето в сайта на Върховната рада по названието на „постановлението“ не дава никакъв резултат.

Скрийншот  —  rada.gov.ua

В раздела, където се публикуват решенията на Върховната Рада (ВР), такъв документ не бе намерен. Последното постановление на уебсайта на ВР е от 31 май 2022 г. (проверено на 8 юни 2022 г.). Сред законопроектите, които са регистрирани от Върховната Рада от 1 до 8 юни за разглеждане, такова постановление също не беше намерено.

Не откриваме названието на подобен законопроект и в постановлението „За дневния ред на седмата сесия на Върховната Рада на Украйна (девето свикване)“ и в постановлението от 31 май 2022 г. „За внасяне на изменения в дневния ред на седмата сесия на Върховната Рада на Украйна (девето свикване)”.

Всъщност „постановлението“ на скрийншота има редица неточности в структурата на текста, неговото съдържание и ключови информационни данни, а също така съдържа граматически грешки.

Първо, текстът на скрийншота на „постановлението“ не съответства на общоприетата структура на постановленията, публикувани на уебсайта на Върховната Рада. Например заглавието трябва да съдържа частта „За приемането като основа на проекта на Закон на Украйна за изменения в Закона на Украйна…“, след това уводната част „Върховната Рада на Украйна решава:“, след което в основния текст следва нумерация.

Освен това в края на скрийншота има много свободно пространство, където в този случай, когато е направена снимка на екрана, би трябвало да е наличен надписът „Председател на Върховната Рада на Украйна Р. Стефанчук“, да са посочени и г. Киев, датата и номера на Постановлението.

Също така в заглавието на „постановлението“ е посочен „Закон за набора в армията“, но в Украйна няма такъв закон. Законът на Украйна, регулиращ възрастта за военна служба, се нарича „За военното задължение и военната служба“

В момента, съгласно Закона на Украйна „За военното задължение и военната служба“ от 25 март 1992 г. № 2232-ХІІІ (член 15) „на срочна военна служба се призовават годни по състояние на здравето граждани на Украйна от мъжки пол, които до деня на заминаване във военната част са навършили 18 години и по-възрастни лица, които не са навършили 27 години и нямат право на освобождаване или отлагане от набор за срочна военна служба“.

На ниво съдържание текстът на постановлението на Кива няма никакви точни данни. По-специално в текста липсват такива данни като регистрационния номер на проектозакона и от кого е подаден, както е показано в примера по-долу:

Скрийншот  —  rada.gov.ua. Пример за постановления на ВР на Украйна

„Постановлението“ на скрийншота на Иля Кива също съдържа граматически грешки, а именно липсва запетая и местоимението „които” в последната част на изречението „както и включването за задължителна служба на жени [, които] нямат деца”. Местоимението не може да бъде изразяно случайно, когато е правена екранната снимка, тъй като всички предишни думи в текста на „постановлението“ съдържат пълноценни окончания.

Самото заглавие на „постановлението“ трябва да съдържа „към Закона на Украйна“, но думата „Украйна“ е пропусната във фалшивия скрийншот. Освен това названието на закона в такива документи се посочва в кавички, което не е спазено в случая с това „постановление“.

Също така си струва да се отбележи, че ако наистина е имало такава информация, то украинските медии щяха да пишат за нея, щеше да има съобщения от народни депутати или коментари от властите по този въпрос. Но в украинското информационно пространство към момента на публикуване на този материал не се споменава нищо за подобни планове на законодателите.