Kaynak: The Insider

RIA “Novosti”, Federasyon Konseyi sözcüsü Valentina Matvienko’nun açıklamasını bildiriyor:

Federasyon Konseyi Sözcüsü Valentina Matvienko, “Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Kherson ve Zaporijya bölgelerinde Cuma günü başlayan referandumlar, uluslararası normlara ve BM Şartı’na tam uyum içinde gerçekleştiriliyor” dedi.

“Halkın İrade ifadesi uluslararası normlara ve BM Şartı’na uygun olarak gerçekleşiyor.  Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve diğer kurtarılmış bölgelerin sakinleri böyle yasal bir hakka sahiptir ve bugün gelinen noktada bu aslında yaşam hakkıdır” dedi.

Sözcüye göre, Batı, referandumlar daha başlamadan sonuçlarını tanımadıklarını ilan etmek için acele etti. Matvienko, “Ancak bu artık kimseyi şaşırtmıyor, Avrupa ve Amerika bu şekilde sinizmlerini ve bu bölgelerin sakinlerinin görüşleriyle hiç ilgilenmediklerini doğruladı.” dedi. Sözcü, referandumların kimsenin meşruiyetini sorgulamak için bir nedeni olmayacak şekilde yapılacağına olan güvenini dile getirdi.”

BM Şartı’nda referandum yapılmasıyla ilgili hiçbir şey yoktur.  “Referandum” kelimesi hiç geçmemektedir ve oylamadan sadece BM organlarındaki karar alma prosedürüyle bağlantılı olarak bahsedilmektedir.

Şartın 1. Maddesi şunları belirtir:

“Birleşmiş Milletler’in amaçları: <…> Uluslar arasında, halkların hak eşitliği ve kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi ilkesine saygı üzerine kurulmuş dostça ilişkiler geliştirmek ve dünya barışını güçlendirmek için diğer uygun önlemleri almak.”

Federasyon Konseyi sözcüsü galiba bağımsız bir ülkenin bir bölümünün işgal edilmesinin ve ele geçirilen bölgelerde ilhak için “referandumlar” düzenlenmesinin dünya barışının güçlenmesine katkıda bulunduğuna inanıyor.

Diğer uluslararası yasal belgeler, kendi kaderini tayin etme ilkesini BM Şartı’ndan biraz daha net  formüle eder. 1970 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca Devletler Arasında Dostane İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirgesi şunları belirtmektedir:

“Egemen ve bağımsız bir Devlet kurma, bağımsız bir devletle serbest birleşme ya da bütünleşme ya da bir halk tarafından özgürce belirlenmiş herhangi başka bir siyasal statüye sahip olma o halkın kendi geleceğini tayin etme hakkını kullanmasının şekillerini oluşturur.” 

Buradaki  “halk” kavramı hiçbir şekilde tanımlanmamıştır. Belki de Matvienko bu ifadeyi kastediyordu. Ancak aynı beyannamede iki paragraf sonrasında aşağıdaki belirtilmiştir:

“Yukarıda yer alan paragraflardaki hiçbir şey, yukarıda tanımlanmış bulunan halkların eşit hakları ve kendi geleceğini tayin etmesi ilkesine uygun olarak kendilerini yöneten ve böylece ırk, inanç ya da renk ayrımı yapmadan ülkede yaşayan bütün halkı temsil eden bir yönetimi bulunan egemen ve bağımsız Devletlerin toprak bütünlüğü ya da siyasal birliğini tamamen ya da bir kısmı ile parçalayacak ya da bozacak olan herhangi bir harekete izin veriyormuş ya da bunu teşvik ediyormuş gibi yorumlanamaz. 

Her Devlet, herhangi başka bir Devlet ya da ülkenin ulusal birliği ve toprak bütünlüğünü kısmen ya da tamamen bozma amacını güden her hareketten kaçınacaktır.”  

Kherson ve Zaporijya bölgelerinde, Ukrayna hükümetinin bu gereksinimleri tam olarak karşıladığı açıktır. Bu bölgelerde serbest Ukrayna Devlet Başkanı seçimleri, Verkhovna Rada (Meclis) seçimleri, bölgesel ve yerel özyönetim organları seçimleri gerçekleştirilmiştir. 2014’ten beri kendi kendine sözde bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri kontrolü altında olan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bir kısmında ise, Ukrayna yasalarına göre seçim yapılması imkansızdı.

“Referandumlar” bağımsız gözlemciler olmadan yapılıyor. Savaştan kurtulmak için evlerini terk eden ve Ukrayna hükümetinin kontrolü altındaki bölgelere veya yurtdışındaki  kaçan işgal altındaki bölgelerin sakinleri katılım gösteremiyorlar. Ek olarak, Ukrayna mevzuatına göre, ülkenin sınırlarının değiştirilmesi konusunda yalnızca tüm Ukrayna topraklarında yapılacak genel bir referandum ile  karar verilebilir.

StopFake daha önce, “Yalan:Ukraynalılar, Rusya’nın ele geçirdiği Ukrayna topraklarında “referandum” yapmak istiyorlar” başlıklı bir inceleme yayınlamıştı.

Daha fazla içerik için  StopFake web sitesini ve Twitter, Instagram sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.