Медійні громадські організації «Інститут масової інформації», «Детектор медіа», «StopFake», Центр прав людини Zmina і «Платформа прав людини» вимагають від правоохоронних органів захистити журналістку Катерину Сергацкову та її родину від тиску та погроз.

Публікуємо повний текст заяви громадських організацій:

Заява

Ми, організації та медіа, в тому числі – учасники Медіаруху, категорично засуджуємо тиск та погрози життю головній редакторці видання «Заборона» Катерині Сергацковій. Ми також глибоко вражені інформацією про те, що журналістка змушена була покинути Київ внаслідок цього тиску і погроз, в тому числі, з боку праворадикалів, а також масового булінгу в соцмережах.

Надзвичайно обурливим є той факт, що тиск на журналістку розпочався після допису в соцмережі від її колишнього колеги, в якому було опубліковано фото її 5-річної дитини, можливого помешкання. Цей допис фактично інспірував подальші погрози і булінг.

Ми вважаємо, що якість журналістських матеріалів та порушення журналістських стандартів мають бути предметом ґрунтовної професійної дискусії, за участі організацій саморегулювання, таких як Комісія журналістської етики, Незалежна медійна рада. Але у жодному разі не може слугувати підставою для закликів до розправи, погроз смертю і не має ставати причиною для переслідування чи припинення роботи журналістів.

Звертаємося до правоохоронних органів з вимогою негайно втрутитись у ситуацію та захистити журналістку Катерину Сергацкову та її родину.

Заява відкрита до підписання іншими організаціями та медіа, надсилайте підписи на [email protected].

Підписанти:

Інститут масової інформації

«Детектор медіа»

«StopFake»

Центр прав людини Zmina

«Платформа прав людини»

Донецький інститут інформації

Statement

We, journalists, media-organizations and media, including members of the Media Movement “MediaRukh”, categorically condemn the pressure and death threats to Kateryna Sergatskova, the editor-in-chief of “Zaborona” web edition. We are also deeply shocked by the information that the journalist was forced to leave Kyiv as a result of this pressure and threats, including from right-wing radicals, as well as because of a mass bullying in social networks.

Extremely outrageous is the fact that the pressure on the journalist began after a post on a social network, in which a photo of her 5-year-old child, and a photo of her possible apartment, were published, and in fact the post inspired threats and bullying.

We believe that the quality of journalistic materials should be the subject of a thorough professional discussion, with the participation of self-regulatory organizations such as the Commission on Journalism Ethics, the Independent Media Council – but in no way should it lead to calls for revenge, death threats, prevent the work of journalists.

We call on law enforcement agencies to immediately intervene in the situation and protect the journalist and her family.