Користувачі мережі Facebook поширюють пост про те, нібито «у нас» (українців – прим. ред.) «країну вкрали». Автори стверджують, що «ВОНИ», «нові господарі країни» нібито зареєстрували Україну як юридичну приватну власність «в американському державному реєстрі», оскільки після прийняття Конституції України в 1996 році «не був перезаснований Кабінет міністрів, в повному обсязі символіка і печатки, відповідними законними процедурами». Такі твердження не відповідають дійсності. 

Скріншот – facebook.com

StopFake звернувся до юристки Лариси Сидорової, яка прокоментувала основні твердження таких публікацій. 

Фейк: «Ми живемо за Конституцією 1996 року, але після її прийняття ми не перезаснували за процедурою КАБМІН, в повному обсязі символіку і печатки, відповідними законними процедурами !!!»

Факт: Відповідно до статті 113 Конституції України Кабінет Міністрів України – це вищий орган в системі органів виконавчої влади. Його організація (створення), повноваження і порядок діяльності врегульовані Конституцією і відповідним Законом України № 794-VII «Про Кабінет Міністрів України», ухваленим 27 лютого 2014 року. 

У коментарі StopFake Лариса Сидорова зазначає, що засідання Кабінету Міністрів України можна вважати діяльністю юридичної особи. «Так, в розумінні підрозділу другого «Юридична особа» Глави 7 «Загальні положення про юридичну особу» Цивільного кодексу України, Кабінет Міністрів України можна вважати юридичною особою публічного права, яка створюється розпорядчим актом органу державної влади – Верховною Радою України. Однак, ця юридична особа діє з особливостями відповідно до її правового статусу, порядку формування, переліку повноважень і відповідальності», – додає юристка.

Лариса Сидорова вважає, що варто звернути увагу на те, що в українському законодавстві, яке регулює питання діяльності юридичних осіб, відсутнє таке поняття «перезаснувати».

«Очевидно, автор, використовуючи в тексті термін «перезаснувати», має на увазі проведення процесів, пов’язаних зі змінами організаційно-правової форми юридичної особи «Кабінет Міністрів України». Кабінет Міністрів України як юридична особа публічного права створюється і має правовий статус, визначений Конституцією України і Законом № 794-VII. Разом з тим, як вже й зазначалося, оскільки Кабінет Міністрів України формується в особливому, чітко визначеному Конституцією і відповідним Законом № 794-VII порядку, здійснює свою діяльність в чітко визначений Конституцією спосіб, використання терміну «перезаснувати» в тому сенсі, який вкладає в нього автор, можливо лише для побутової оцінки діяльності юридичних осіб приватного права, пов’язаної з перетворенням / зміною організаційно-правової форми, і свідчить про помилкове, викривлене сприйняття автором самого поняття Кабінету Міністрів України», – додає юрист.

Фейк:  «Через це виникли юридичні колізії в правовому полі, .якими ВОНИ / нові господарі країни / скористалися і оскільки цього не зробили на державному рівні, вони взяли те, що було нічиє / країну як юридичну одиницю / і зареєстрували НА СЕБЕ в американському державному реєстрі, як Приватну Власність !!!».

Факт: Йдеться про реєстрацію України в «US Securities and Exchange Commission», оскільки автор поста вказує саме це посилання. Як пояснила StopFake юристка Лариса Сидорова, в реєстрі US Securities and Exchange Commission обов’язковою є реєстрація для всіх учасників фінансової діяльності на території США. Тобто мова про те, нібито «Україна –  чиясь приватна власність», не йде. 

«Україна як особлива форма організації, тобто держава, виступає учасником фінансових операцій на території США. Відповідно до пункту 4 статті 20 Закону № 794-VII у сфері зовнішньої політики саме Кабінет Міністрів України забезпечує в межах своїх повноважень зовнішньополітичну діяльність України, забезпечує відповідно до закону про міжнародні договори вирішення питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів України; приймає рішення про придбання за кордоном у власність України нерухомого майна (будівництво, реконструкцію об’єктів) для потреб закордонних дипломатичних установ України, тому Україна виступає учасником фінансових операцій на території США через Кабінет Міністрів України, і зареєстрована як юридична особа в реєстрі US 

Фейк: «Тому ВОНИ привели до влади артиста В. Зеленського, який тим більше в цьому не розбереться, махають перед ним «бубном», щоб він відкрив «ринок землі», здійснюють відволікаючі маневри і таке інше, потім СКУПЛЯТЬ ЗЕМЛЮ і тільки тоді почнуть врегульовувати це питання в юридичному полі !!!».

Факт: У 2019  українці проголосували за нового президента. Ним став Володимир Зеленський, набравши 73% голосів виборців.31 березня 2020 Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення» ( законопроект №2178-10 ), яким в Україні запроваджується ринок землі сільськогосподарського призначення. Закон набирає чинність 1 липня 2021 року. Згідно з документом, право купівлі землі мають громадяни України, юридичні особи, створені і зареєстровані в Україні без іноземних учасників, а також територіальні громади та держава. У законі також вказується, що іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам заборонено купувати частки в статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних осіб (окрім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення. Така норма може змінитися лише за умови проведення референдуму.