Вестникът «Известия в Украине» публикува новината, че гробището за техника, която била използвана за ликвидацията на аварията в Чернобилската АЕЦ, опустяло.

Скриншот на сайта "Известия в Украине"
Скриншот на сайта „Известия в Украине“

Изданието съобщава: «в Мрежата са публикувани свежи спътникови снимки на знаменитото Розсохинско „гробище“ за радиоактивна техника. Ще напомним, че тук военният и граждански транспорт пристигал и се приземявал, това е мястото, където той останал завинаги след аварията в Чернобил. Както се вижда на снимките, днес това ядерно сметище е практически празно».

«Известия» публикува две спътникови снимки на гробището – съвременна и направена „преди няколко години“.

karta2002

Сайтът «Who is Who» отива още по-далеч и утвърждава, че част от „изчезналата“ техника е била предадена на „украинските бойци в АТО“, а друга – претопена за направата на нова техника, която също е изпратена за операцията в Източна Украйна.

Скриншот на сайта "Who is Who"
Скриншот на сайта „Who is Who“

Ако разгледаме внимателно снимките в материала на „Известия“, ще видим, че това всъщност са карти, взети от Google Earth.

Розсохинското гробище е снимано през 2011, 2012, 2013 и 2014 г.

Карта от 2011 година
Карта от 2011 година
Карта, заснета през 2012
Карта, заснета през 2012

Дори на снимката от 2011 година, която не е много качествена, се вижда, че там няма много техника, а през 2012 тя практически отсъства.

А това е снимка от 2013 година:

Карта, заснета през 2013 г.
Карта, заснета през 2013 г.

Всъщност сметището за радиоактивна техника е опустяло отдавна. На 16 март 2012 правителственият вестник «Урядовий кур’єр» в материала си „Атомна енергетика: в чии джобове се натрупват големите пари?“ цитира Владимир Токаревски – директор на Института по проблемите на Чернобил, който заявява, че „пунктовете за съхраняване на заразената с радиация техника Разсоха – 1 и Разсоха – 2 практически са ликвидирани“.

Скриншот на сайта "
Скриншот на сайта на „Урядовий кур’єр“

За „опустялото гробище“ написаха също сайтовете News24ua и Xtrue.info.

ch3

ch4