Телевизионният канал „Россия 2“ излъчи сюжет, в който заяви, че украинската Хмелницка област иска автономия. Руските журналисти добавиха в списъка на желаещите да се отцепят от Украйна още Кировоградска, Житомирска и Одеска област.

Фейкът на руския държавен канал бе разпространен и от телевизионните канали НТВ.ru, 5 канал, ТВЦ, от изданията politobzor.net, sevastopol.su и други.

Скриншот на сайта vesti.ru
Скриншот на сайта vesti.ru

Разбира се нито един от изброените областни съвети не е искал автономия. Всъщност става въпрос за реформа на местното самоуправление и за разделяне на пълномощията между Кабинета на министрите и областните съвети, отчитайки спецификата на всеки отделен регион.

В обръщението си депутатите от Хмелницкия областен съвет молят „да бъде разгледан въпросът за преминаване на договорни отношения между правителството, местните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление в контекста на разделяне на пълномощията и реформирането на местното самоуправление“. Също така се предлага да бъдат внесени изменения в няколко закона.

Скриншот на обръщението на депутатите от Хмелницкия областен съвет
Скриншот на обръщението на депутатите от Хмелницкия областен съвет

Неизвестно защо след няколко дена обръщението изчезна от сайта на областния съвет и от дневния ред за 1 юни. Но ние успяхме да направим скриншот на текста на обръщението.

Аналогични решения бяха приети от Житомирския, Кировоградския и Одеския областни съвети. Именно тези решения руските СМИ нарекоха „желание за автономия“.

Скриншот на сайта на Житомирския областен съвет
Скриншот на сайта на Житомирския областен съвет
Скриншот на сайта на Кировоградския областен съвет
Скриншот на сайта на Кировоградския областен съвет

Stopfake вече разказа подробно за „стартиралия процес на федерализация“ в Одеска област.