На 7 април руското издание Лента.ру написа, че Закарпатието иска автономия от Киев.

Скриншот на сайта Лента.ру
Скриншот на сайта Лента.ру

Авторът на материала се позовава на решение на областния съвет, прието на 5 април. В него, по думите на руския сайт, уж се казва, че „депутатите настояват Закарпатието да бъде признато за специална самоуправляема административна територия, а необходимите изменения в Конституцията на страната да бъдат внесени без отлагане“.

Но Закарпатският областен съвет опроверга това съобщение. Както пишат местните СМИ текстът, цитиран от Лента.ру, е взет от проект, предложен от бившия председател на Областната държавна администрация и член на Партията на регионите Александър Ледида. Но този проект не е бил приет.

Скриншот на сайта  Mukachevo.net
Скриншот на сайта Mukachevo.net

Всъщност е бил приет съвършено друг проект и неговият текст може да се прочете на сайта на Закарпатския областен съвет. В него изобщо не се среща думата „автономия“ или искания за внасяне на изменения в Конституцията за предоставяне на автономия на областта.

zakar4

В приетото решение се казва: «Закарпатският областен съвет моли без отлагане да се внесат изменения в Конституцията на Украйна и законите на Украйна, с които да бъде премахнат централизираният модел на управление, да бъде гарантирана способността и широките пълномощия на местното самоуправление, да бъде построена ефективна система на териториална организация на властта в Украйна, да бъдат реализирани напълно положенията на Европейската харта за местно самоуправление, принципите на субсидиарност, повсеместност, финансова и материална самодостатъчност на местното самоуправление». («Закарпатська обласна рада просить невідкладно внести зміни до Конституції України та законів України з метою відходу від централізованої моделі управління, забезпечення спроможності та широких повноважень місцевого самоврядування, побудови ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізації у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності, фінансової та матеріальної самодостатності місцевого самоврядування»).

Скриншот на сайта на Закарпатския областен съвет
Скриншот на сайта на Закарпатския областен съвет

Всъщност областният съвет на Закарпатието моли да бъде ускорена децентрализацията и финансовата самостоятелност на региона, а не настоява за предоставяне на автономия или статут на „специална територия“.

Фейкът с „автономията“ на Закарпатието бе публикуван също от Украина.ру, „Агенция новостей Харьков“ и други.

Скриншот на сайта Украина.ру
Скриншот на сайта Украина.ру
Скриншот на сайта АН Харьков
Скриншот на сайта АН Харьков