Сайтът RT публикува материал за разследването на делото за МН17 и за последния доклад на съвместната комисия с представители от пет страни за свалянето на самолета над Донецка област.

Скриншот на сайта на RT
Скриншот на сайта на RT

При това във всяка от версиите на езиците, на които излиза RT, тази новина изглежда по различен начин, но някои от манипулациите, към които руското издание прибягва, за да омаловажи изводите в доклада, представен в Нидерландия, се повтарят.

Например в руската версия се казва, че тъй като „нито една група няма опит за работа с такова сложно разследване от подобен тип и в такъв мащаб, по време на следствието експертите трябва да разчитат само на себе си“, а новината носи манипулативното заглавие „Следствената група по делото за МН17 си призна, че няма достатъчно опит за подобни разследвания“.

Всъщност и в трите версии на новината това изречение е извадено извън контекста. Целият пасаж за „опита на експертите“ звучи така: „Тъй като никой в групите няма опит в комплексно разследване от такъв тип и такъв мащаб, изследователите трябва да разчитат на себе си по време на проучването. Това означава да бъдат иновационни, да използват своите професионални кръгове и опит, да се учат много, за да разрешат проблемите по време на проучването. Командата получи добри резултати и групата локализира няколко обекта за съдебни доказателства“ («Because none of the teams has any experience with such a complex investigation of this type on such a large scale, the researchers must rely on themselves during the examination. That means being innovative, drawing on one’s professional networks and experience, and learning a lot on the job to solve problems as the examination progresses. The team has achieved some good results, with the team locating several pieces of forensic evidence»).

Скриншот на доклада на JIT
Скриншот на доклада на JIT

Фактически изхвърляйки по-голямата част от обяснителния текст, RT и в трите версии внушава, че това не са професионалисти, а някакви новаци без опит.

Във версията на испански се казва, че „в Международната следствена група обясниха, че нейните анализатори са били принудени да търсят информация за оръжията, разработени по време на Студената война, в открити източници в интернет“ («El JIT ha explicado que sus analistas se ven obligados a buscar información sobre armas desarrollados durante la Guerra Fría, utilizando fuentes abiertas a través de Interne“).

Всъщност в оригиналния текст на доклада се казва, че тези ракети са се произвеждали от 70-те години за военни цели и са се експортирали в много страни, и не е лесно да се намерят инструкциите за тях. Но не се казва, че тази информация отсъства и експертите са „принудени да я търсят в интернет“. Текстът в оригинал звучи дословно така: „Понякога малко информация може да се намери в интернет, например като част от статия“  («Sometimes, limited information can be found on the internet, as part of an article, for example”).

Скриншот на доклада на JIT
Скриншот на доклада на JIT

Тоест в доклада интернет е просто допълнителен източник на информация, но не и основен.