Източник: Гласът на Америка

Аналитичният център „Европейски ценности“ (Прага) обнародва „Пражка декларация“ – призив към западните лидери, в който са представени 7 стъпки, които според авторите трябва да бъдат реализирани, за да бъде спряна агресията на Руската федерация. Декларацията е подписана от „над 100 европейски и американски експерти по сигурност и парламентаристи от 22 страни“ (информацията за броя на подписалите е обновена на 11.11 – бел.ред). Сред подписалите са вицепрезидентът на Европейския парламент, бившият президент на „Радио Свобода“, лидери на водещи аналитични центрове.

Въпреки всички враждебни действия на Москва реакцията на западните демокрации до голяма степен  беше ограничена и слаба. Търсеха се различни предлози, за да се оправдае помирението с Москва, уж че сътрудничеството с РФ е необходимо за борбата срещу тероризма, въпреки всичките доказателства, които сочеха, че няма никаква вероятност да се постигне каквото и да е ефективно сътрудничество. Също така сме свидетели на опити да се запазят доброжелателните отношения с Русия, въпреки хилядите убити и заплахите за сигурността на нашите държави „, – се казва в декларацията.

Авторите са убедени, че „повечето от страните“ от Запада  са били атакувани със смесица от шпионаж, корупция, организирана престъпност и многоканална дезинформация, разпространявана на различни нива.

Декларацията предлага 7 стъпки за противодействия на агресията:

1. Политическите лидери трябва да признаят заплахата;

„Ако Москва не спре, трябва да бъдат наложени допълнителни санкции, насочени срещу членовете на семейството и близкото обкръжение на руските лидери, за да се окаже натиск върху тях да прекратят подобни действия“, – се казва в документа.

2. Разследване и разобличаване на подривните действия в национален контекст;

„Националните парламенти трябва да сформират следствени групи, които да съберат и обсъдят доказателствата за влиянието на Москва и практиката й на дезинформация“.

3. Да се изследва какво Русия е успяла да постигне;

4. Да бъде подсилена East STRATCOM Task Force – специалната група в администрацията на ЕС, която се занимава с противодействие на дезинформацията;

Документът призовава да бъде утроен състава на този екип.

5. Да бъде даден политически отпор на агресора;

„Руските лидери трябва да чуят от европейските представители, че тези враждебни подривни действия срещу нашите демокрации трябва да спрат“.

6. Да се създаде работна група от страните-съмишленици сред членовете на ЕС и НАТО;

„Страните, обезпокоени от руската агресия, трябва да създадат механизми, като например работни групи и да започнат реални съвместни действия, като координация на политическите заявления“, – се отбелязва в Декларацията.

7. Разпространяване на информация за проблема извън рамките на експертната общност.

„Крайно необходимо е провеждането на сериозна подготовка и брифинги за неспециалисти за западните правителства и политическите институции. Правителствата в Централна и Източна Европа и обществените организации трябва активно да споделят опита си в противодействието на враждебното влияние на Москва със съюзниците си в Западна Европа и САЩ“, – се отбелязва в документа.

Източник: Гласът на Америка