Źródło: Głos Ameryki

Znajdujące się w Pradze centrum analityczne „Wartości europejskie” (European values) opublikowało „Deklarację praską” – odezwę do zachodnich liderów, w której wyłożono 7 kroków niezbędnych i pilnych, zdaniem autorów, do realizacji w celu powstrzymania rosyjskiej agresji. Deklarację podpisało „ponad 65 europejskich i amerykańskich ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem oraz parlamentarzystów z 21 kraju”. Wśród nich są też: wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, były szef rozgłośni „Radio Swoboda”, liderzy czołowych ośrodków analitycznych.

„Bez względu na wrogie działania Moskwy odpowiedź krajów demokratycznych była raczej ograniczona i słaba. W celu usprawiedliwienia ugodowości wobec Moskwy podano sporo wymówek, jak na przykład rzekoma konieczność współpracy z Moskwą w przeciwdziałaniu terroryzmowi – bez względu na wszystkie dowody zaprzeczające samej możliwości skutecznej współpracy z Moskwą. Obserwujemy również próby utrzymania przyjaznych stosunków z Rosją mimo tysięcy zamordowanych oraz wagi bezpieczeństwa naszych krajów” – czytamy w Deklaracji.

Autorzy są przekonani, że ofiarami agresji Moskwy została „większość krajów” Zachodu – za pomocą kombinacji szpiegostwa, korupcji, przestępczości zorganizowanej i dezinformacji.

Jako odpowiedź Deklaracja proponuje wykonanie 7 kroków.

1. Liderzy polityczni powinni uznać istnienie zagrożenia;

„Jeżeli Moskwa nie zatrzyma się, dodatkowe sankcje trzeba wprowadzić wobec członków rodzin i bliskiego otoczenia rosyjskich przywódców, żeby zmusić ich do zaprzestania ich działań”, – zapisano w dokumencie.

2. Przeprowadzić śledztwa i wykryć wrogie działania na poziomie narodowym;

„Parlamenty narodowe powinny utworzyć grupy śledcze w celu zebrania i omówienia dowodów wpływów Moskwy i jej operacji dezinformacyjnych”.

3. Zbadać, co Rosji udało się pod tym względem osiągnąć;

4. Wzmocnić East STRATCOM Task Force – specjalną grupę w administracji UE, zajmującą się przeciwdziałaniem dezinformacji;

Dokument zaleca trzykrotnie zwiększyć skład tego zespołu.

5. Stawiać agresorowi opór w płaszczyźnie politycznej;

„Liderzy Rosji powinni usłyszeć od europejskich ustawodawców przywołanie do przerwania działalności wywrotowej przeciwko demokracjom Zachodu”.

6. Stworzyć grupę roboczą z udziałem członków UE i NATO o podobnych poglądach;

„Kraje, które są zaniepokojone rosyjską agresją, powinny uruchomić mechanizmy, jak na przykład grupy robocze, w celu rozpoczęcia realnych wspólnych działań, takich jak koordynowanie oświadczeń politycznych” – zaznaczono w Deklaracji.

7. Informować szersze koło przedstawicieli rządów, poza grupami eksperckimi.

„Dogłębne przygotowanie i przeprowadzanie briefingów dla niewyspecjalizowanych w dziedzinie przedstawicieli zachodnich rządów i struktur politycznych jest niezbędne. Rządy krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie powinny aktywnie dzielić się z sojusznikami z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych doświadczeniem, zdobytym w czasie przeciwdziałania wrogim wpływom Moskwy” – podkreślono w dokumencie.

Źródło: Głos Ameryki