Левада-Център, Медуза

Руснаците се гордеят повече с присъединяването на Крим, отколкото с успехите си в усвояването на космоса. Това показват резултатите от проучването на „Левада-център“, което се провежда всяка година от 1999 година насам.

И през януари 2017 година победата във Великата отечествена война съхранява лидиращата си позиция в рейтинга на гордостта (в Руската федерация не  използват термина Втора световна война, тъй като тя започва с нападението срещу Полша и подялбата й между съюзниците Германия и СССР, нещо, което в съвременна Русия не искат да си спомнят – бел.ред.). Този вариант е посочен от 83% от респондентите.

Второ място заема връщането на Крим, този пункт е включен за пръв път в проучването през 2017 и веднага за него гласуват 47% от респондентите. В резултат на това усвояването на космоса отива на трето място с 42% (през 1999 година този пункт е избран от 60%).

По-нататък в рейтинга следват руската литература, превръщането на страната в промишлена държава по време на Съветския съюз, успехите на руската наука и славата на руското оръжие.

На въпроса от какво най-много се срамуват повечето избират варианта „велик народ, богата страна, а живеем във вечна бедност и безпорядък“. Второ място заема разпадането на СССР, а трето – грубостта и простащината.

Проучването е проведено от 20 до 23 януари 2017 година въз основа на представителна национална извадка за цяла Русия по тип населено място сред 1600 човека на възраст 18 години и повече в 137 населени пункта в 48 региона на страната. Изследването е проведено по домовете на анкетираните лица с помощта на лично интервю. Разпределението на отговорите е представено като процент от общото количество на отговорилите заедно с данните от предишните проучвания.

Статистическата грешка при извадката от 1600 човека (с вероятност 0,95) не превишава:
3,4% за показатели, близки до 50%
2,9% за показатели, близки до 25% / 75%
2,0% за показатели, близки до 10% / 90%
1,5% за показатели, близки до 5% / 95%

КАКВИ СЪБИТИЯ И ЯВЛЕНИЯ В ИСТОРИЯТА НА НАШАТА СТРАНА ПРЕДИЗВИКВАТ У ВАС ЧУВСТВО НА ГОРДОСТ? (няколко варанта за отговор)

апр.99 юли03 авг.08 сеп.12 мар.14 юни15 ян.17
Победата във Великата Отечествена война 1941-45 86 87 89 82 82 85 83
Възвръщането на Крим в състава на Руската Федерация -* 43
Водещата роля на страната в усвояването на космоса 60 59 61 45 46 42 41
Великата руска литература 46 48 49 35 39 37 36
Превръщането на страната в една от водещите промишлени държави в света по съветско време 42 32 37 32 35 36 35
Успехите на руската наука 52 51 46 35 34 30 32
Славата руското оръжие 35 35 37 31 26 25 26
Моралните качества на руския човек – простота, търпение, издържливост 45 44 35 32 24 27 23
Великите руски пътешественици 33 33 28 26 21 21 19
Стабилизацията на положението на страната при Путин, ръстът на икономиката 32 13 12 20 18
Борбата с татаро-монголското иго, защитата на Европа от нашествието от Изток 22 25 21 17 13 13 14
Свободният руски дух, свободолюбието 12 14 13 12 10 12 10
Напредничавият строй, съветското безкласово общество 14 13 9 10 10 12 9
Подвижничеството на руските светци 10 14 13 11 10 11 7
Нравственният авторитет на руската интелигенция 12 11 11 10 9 10 7
Перестройката, началото на пазарните отношения 2 8 7 5 2 3 4
Друго <1 <1 <1 1 <1 1 1
Нищо от изброеното не предизвиква в мен някаква гордост 2 2 1 3 3 1 2
Затруднявам се да отговоря 3 2 2 3 2 3 3

*този вариант не е бил предлаган за избор

ОТ КАКВО СЕ СРАМУВАТЕ, КАКВО ПРЕДИЗВИКВА ВЪВ ВАС ЧУВСТВО НА СРАМ И ОГОРЧЕНИЕ, КОГАТО СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ РУСКАТА ИСТОРИЯ ПРЕЗ ДВАДЕСЕТОТО СТОЛЕТИЕ?  (няколко варанта за отговор)

апр.99 юли03 авг.08 сеп.12 юни15 ян.17
Велик народ, богата страна, а живеем във вечна бедност и безпорядък 79 78 69 56 56 54
Разпадането на СССР 48 41 38 32 28 33
Грубостта на нравите, простащината, неуважението на хората един към друг 45 52 49 35 31 24
Репресиите, терора, депортацията на народите през 20-50-е години 34 39 35 25 25 22
Хроническото изоставане от Запада 31 32 22 25 20 20
Това, в което в края на краищата се превърна перестройката 16 17 18
Нашата мудност, инертност, мързел 24 34 27 18 20 14
Корумпираната власт, която се грижи само за своите интереси 28 20 20 12 12 11
Преследванията на църквата 21 18 27 16 12 11
Последствията от крепостничеството, робския дух 17 23 19 12 10 8
Военните поражения на Русия 16 16 11 8 4 5
Стремежа със сила да налагаме своя строй на други страни и народи 15 9 8 6 5 4
Идването на Путин на власт 5 1 3
Националното високомерие 7 5 7 5 3 3
Друго 1 1 1 1 1 1
Нищо от изброените не предизвиква в мен някакъв срам 1 2 3 9 6 8
Затруднявам се да отговоря 5 3 5 6 4 5

Източник: Левада-Център, Медуза

Аналитичната организация „Левада-Център“ е внесена в регистъра на организациите, които изпълняват функциите на чуждестранен агент. Директорът на „Левада-Център“ проф. Гудков оспорва това решение.