Tag "контент-анализ"

Как се изменяше отношението към Украйна в западните СМИ

  В статия за „Европейская правда“ Дмитрий Остапчук анализира какъв имидж формират чуждестранните СМИ на Украйна. Когато си поставихме задачата да изучим какво и как са писали за Украйна най-влиятелните и авторитетни западни СМИ, ние се сблъскахме с няколко важни въпроси. Нима повечето хора четат всички тези новини? Най-вероятно – не. В съзнанието им остава само малка част от информацията – заглавията и основните идеи. Именно тези кратки текстове и формират

Сообщить о фейке
StopFake
Спасибо за информацию. Сообщение успешно отправлено и в скором времени будет обработано.
Report a fake
StopFake
Thanks for the information. Message has been sent and will soon be processed.
Suscribirse a las noticias
¡Gracias! La carta de confirmación ha sido mandada a su correo electrónico
Подписаться на рассылку
Спасибо! Письмо с подтверждением подписки отправлено на Ваш email.
Subscribe to our newsletter
Thank you! A confirmation letter has been sent to your email address.
Абонирайте се за новините
Благодарим Ви! На Вашия email е изпратено писмо с потвърждение.
S’inscrire à nos actualités
Merci! Une lettre de confirmation a été envoyé à votre adresse e-mail.
Sottoscrivi le StopFake News
Grazie per esserti iscritto alle news di StopFake ! Una mail di conferma è stata inviata al tuo indirizzo di posta elettronica
Meld je aan voor het StopFake Nieuws
Bedankt voor het aanmelden bij StopFake! Er is een bevestigingsmail verzonden naar je emailadres.
ZGŁOŚ FEJKA
StopFake
Thanks for the information. Message has been sent and will soon be processed.
Subskrybuj
Thank you! A confirmation letter has been sent to your email address.