Източник: Ваня Гривова за Factcheck.bg

  • Не е вярно, че децата на украински бежанци получават „преференции“ за прием в български училища;
  • Приемът на чуждестранни ученици в българските образователни заведения става по правила, които не се различават от тези за българските ученици – при наличие на свободни места или след положени изпити;
  • Частни училища могат да предложат специални места за украински ученици, но това не е част от държавната политика.

Необосновани твърдения, че украинските деца получават преференции при прием в български училища, се разпространяват усилено в социалните мрежи. Изрязан откъс от интервю на бургаския бизнесмен Ивайло Дражев се разпространява като кратко видео в YouTube и видео в платформата TikTok. Отделно от това се разпространяват и публикации с линкове към интервюто. 

В публикуваното в YouTube канала на бургаския подкаст „Будилник“ интервю Дражев твърди, че „украинчетата в Бургас по-лесно влизат в музикалното училище“. Той обосновава твърдението си с един случай – на ученик, който до седми клас е учил в музикално училище в Бургас, но не е продължил в него, защото украински ученици са приети на негово място. От интервюто не се разбират никакви конкретни факти за въпросния случай. Но се прави напълно необоснованото обобщение, че „няма такава държава в света, която да не уважава собствените си деца, ученици и да пуска външни деца за сметка на българчетата“.

Украинските деца имат право на образование

Достъпът до образование е едно от правата, които бежанците от Украйна получават на в държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) с приетата временна закрила. Приемът им в български училища е  уреден с наредба на Министерство на образованието и науката (МОН) от 2016 г.

Според образователното ведомство в България съществува механизъм за приемане на деца бежанци в българската образователна система от 2015 г. Той е създаден във връзка с войната в Сирия. Записването на учениците започва с регистрация на семейството в Регионалното управление по образование (РУО) в административната област, в която е настанено.  Образователната структура, в която може да бъде записано детето, не се избира от семейството, а от РУО в съответствие с възрастта на ученика и свободните места по училища.

Как украинските ученици кандидатстват в гимназия

Записването на украински ученици в гимназия след седми клас може да стане по два начина. След края на официалния прием и по време на кандидатстването, заедно с останалите ученици. За да бъде приет в българска образователна институция, украинският ученик трябва първо да получи официален правен статут в страната.

След 1 септември ученици могат да допълват свободните места в сформираните класове, ако са останали налични. Според Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование за свободни места се смятат тези:
– за които няма приети ученици;
– има приети, но незаписали се в срок, ученици;
– записали се и след това изтеглили документите си ученици.

Още един вариант за прием

Другата опция за украинските ученици е да се явят на изпит след седми клас за прием в гимназия. Те участват наравно с останалите за определените по държавен план-прием места в седми клас с правата и задълженията на учениците от системата на предучилищното и училищното образование. За да стане това, те трябва успешно са завършили клас, който съответства на седми в България. Също така трябва да е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Балът им за класиране се формира при същите условия, при които се формира балът на българските ученици. Вместо оценки от свидетелството за основно образование, за украинските ученици се издава удостоверение от експертна комисия към РУО. Така се приравняват получените от ученика оценки в чуждестранната образователна институция.

Украинските ученици в България

Според данни от ЮНЕСКО към декември 2022 г. само 3% (2250) от украинските деца на училищна възраст у нас са записани в български училища. От тях 400 са взимали и допълнителни уроци по български език.

Частни училища могат да предложат специални места за украински ученици, но това не е част от държавната политика.  Такъв е случаят с британско частно училище в София, което приема украински ученици безвъзмездно. Други български недържавни организации също се занимават с улесняване на интеграцията на украинските ученици в българската образователна система. Те предоставят свободни образователни ресурси за украинските деца или други занимания и образователни дейности.

Дезинформация за бежанците от Украйна

Проверено:

Не е вярно, че децата бежанци от войната в Украйна имат улеснен достъп до места в българските училища за сметка на българските деца. Украинските деца имат право на достъп до образование у нас по силата на временната закрила, предоставена от ЕС на бежанците от Украйна. Записването на украински ученици в училищата става при наличие на свободни места или след издържан изпит. Частни училища могат да предложат специални места за украински ученици, но това не е част от държавната политика.

Източник: Ваня Гривова за Factcheck.bg

Източници:

Правата на украинските бежанци на територията на ЕС: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-your-rights-eu_bg

Информация за образованието в България за украинци, които търсят или получават международна или временна закрила: https://ukraine.gov.bg/bg/education/

Наредба №10 от 1 септември 2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136904663

Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците: https://www.navet.government.bg/bg/media/DOS-otsenyavane.pdf

Българското образование отговаря на наплива от украински бежанци – ЮНЕСКО: https://www.unesco.org/en/ukraine-war/education/bulgaria-support

Украински деца учат безвъзмездно в частно училище в София: https://bntnews.bg/news/desetki-ukrainski-deca-uchat-bezvazmezdno-v-chastno-uchilishte-v-sofiya-1192763news.html

Свободни образователни ресурси за украинските деца: https://obr.education/svobodni-obrazovatelni-resursi-za-ukrainskite-detsa/

Полезни ресурси за деца (и възрастни) във връзка с войната в Украйна: https://zaednovchas.bg/polezno-voynata-v-ukrayna/

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

SUPPORTED BY:

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския медиен и информационен фонд, който се управлява от Calouste Gulbenkian Foundation. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg и не отразява непременно възгледите на ЕМИФ и партньорите на фонда Calouste Gulbenkian Foundation и Европейския университетски институт.

This publication was created with the financial support of the European Media and Information Fund, managed by Calouste Gulbenkian Foundation. The sole responsibility for the content lies entirely with Factcheck.bg and it may not necessarily reflect the positions of EMIF and the Fund Partners, Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.

Ваня Гривова

Ваня Гривова е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Дипломира се с отличие през 2022 г. Стажувала е като редактор онлайн медии. Вълнува се от теми, които засягат екология, зелено земеделие, европейска политика, както и културата и евроинтеграцията на Балканите.