В страните в зелено има поне една инициатива за проверка на факти (данните са на Duke Reporters’ Lab)

Източник: Alexios Mantzarlis, Poynter

Фактите може да са минало, но проверката на фактите е индустрия, която расте.

Последните данни на Duke Reporters’ Lab показват, че в 47 страни има 114 команди, които са се посветили на проверката на фактите. Когато през 2014 г. Lab за пръв път преброява фактчекерите, то тогава броят им е бил 44.

Това нарастване се обяснява не самото с появата на нови проекти, а е и въпрос на идентификация – Duke е включил съществуващи фактчекери, които не са били преброени, но голяма част от инициативите са нови.

Увеличението наистина е съществено, като се има предвид, че в Съединените щати, страната с най-голяма група проекти, посветени на проверките, са преминали през година с избори.

Преди година в САЩ е имало общо 41 проекта, които до деня на гласуването стават 53, но днес отново са 43. Сред тези, които са прекратили съществуването си в САЩ, 8 проекта за проверка на политически факти са афилирани към държавни структури.

Подобни проблеми се наблюдават по цял свят. Duke Reporters’ Lab следи 55 проекта за проверка на факти, които в момента не са активни. Единият от тях, австралийският ABC Fact Check, не е достъпен от миналата година, но трябва да се завърне тази година.

Общо взето проверката на факти е най-популярна в Америка и Европа (вижте картата). Германия е уникално изключение, тъй като там инициативите за проверка на факти имат относително кратък живот.

Извън САЩ повечето от проектите за проверка на факти не са свързани директно с медийния пазар. Тези проекти най-често са странична дейност на НПО-та или университети.

Увеличението на инициативите, посветени на проверката на факти, доведе до промяна на терминологията и визуалното оформяне, но не и на методологията. В помощ на читателите, които искат да открият по-надеждни търсачи на истината, Международната мрежа на инициативи за проверка на факти на Poynter създаде кодекс с принципи за фактчекери.

Alexios Mantzarlis за Poynter