Ruská okupační vláda zveřejnila výsledky turistické sezóny na Krymu a oznámila, že v roce 2018 poloostrov „navštívilo více než 6 milionů turistů, což je absolutní rekord v období po rozpadu Sovětského svazu“. Hurávlasteneckou zprávu zveřejnily Ukraina.ru, TASS, Moskovskij komsomolec, Federalnoje agenstvo novostej, Rossijskaja gazeta, Kryminform, TKR Krym, Kafa, RIA Krym.

 

Snímek z webu Ukraina.ru: „Krym má rekordní počet návštěvníků trhla za celé postsovětské období“

 

Tzv. „ministr lázeňství a turismu Krymu Vadym Volčenko“ se pochlubil, že návštěvnost Krymu v letošním roce „vzrostla o 29 %“ a „dosáhla tak rekordu v postsovětské době“. Zároveň, jak dodal představitel okupačních úřadů, „1 milion lidí přišel přes ukrajinskou hranici“.

Že jsou čísla vymyšlená, je bez pochyb. Dokonce i tzv. „Krymský statistický úřad“ zveřejnil zcela odlišné údaje. Za prvé, podle jeho dat se ve sféře turismu nachází 141 100 lůžek, ve kterých se za 6 měsíců v roce 2018 „rekreovalo 481 600 lidí, z nichž 94,5 % přijelo z Ruska. To průměrně dělá 8 noclehů na jednoho člověka.“ Za druhé, počet turistů se „zvýšil o 11,3 %“ a ne o 29 %.

Přinejmenším překvapivý je také způsob sčítání počtu ukrajinských turistů – podle počtu aut s ukrajinskou SPZ.

Podle údajů Státní pohraniční služby Ukrajiny za 9 měsíců roku 2018 bylo zaregistrováno 2 miliony přejezdů přes administrativní hranici, tedy na Krym 996 tisíc a z Krymu 1,011 miliónu. Každý rok navíc o 3 % roste počet přechodů hranice z Krymu do chersonské oblasti.

Za období turistické sezóny od května do září bylo zaregistrováno 1,4 miliónů překročení hranice, z čehož na Krym 690 tisíc a z Krymu 713 tisíc.

 

Snímek webu dpsu.gov.ua

 

Již dříve v interview pro Krym.Realii mluvčí Státní pohraniční služby Oleh Sloboďan řekl, že každý rok se počet překročení hranice snižuje. „Spočítali jsme, že v červnu počet překročení administrativní hranice byl o 6 % menší než v roce 2017. Klesající tendence se nemění, pro výroky, že Ukrajinci z pevninské části země jedou na dovolenou na okupovaný Krym, nejsou žádné důkazy. Administrativní hranici překračují především obyvatelé Chersonské oblasti a obyvatelé poloostrova. Nepozorovali jsme, že by přes hranici jeli i občané z jiných regionů Ukrajiny,“ říká Sloboďan.

Mimo to většina z těchto lidí žije v přilehlých regionech, a proto jsou nuceni jezdit na Krym kvůli svým soukromým záležitostem.

 

Snímek webu Radio Svoboda

 

Ředitel Centra pro rozvoj turismu Volodymyr Caruk se domnívá, že taková čísla je možné získat jen tehdy, jsou-li mezi turisty započítáni úplně všichni, kdo na poloostrov přijedou: „Rusové nepočítají podle nocí strávených v hotelech, ale podle počtu překročení administrativní hranice. Takovým způsobem je možné dopočítat se jak 6, tak i 10 milionů“.

StopFake již nejednou odhalil lživé informace prokremelských médií o údajných „zástupech turistů na Krymu“. Zde alespoň pár příkladů: Fake: Příliv turistů z Ukrajiny na Krym, Fake: Obrovské množství Ukrajinců jede na Krym.