Dvacátého dubna předložila Kyjevská městská rada návrh zákona „O překonání následků sovětské okupace v jazykové sféře“. A některé jeho části se již staly předmětem nesprávných interpretací a překrucování významu.

V ukrajinských i ruských médiích jako RIA NovostiVestiNovostnoje agentstvo CharkovNewsOne se například začalo mluvit o údajné totální ukrajinizaci v oblasti služeb a o potlačování ruského jazyka.

 

Novostnoje agentstvo Charkov

 

Snímek z webu Vesti

 

Web Ukraina.ru kupříkladu na hlavní stránce zveřejnil článek s titulkem „Korálky pro radikály: Kyjevská městská rada ukrajinizovala číšníky a prodavače“.

 

Snímek z webu Ukraina.ru

 

Autor článku Vasilij Ťomnyj cituje slova iniciátora návrhu Jurije Syroťuka: „Cílem je stanovit, že v Kyjevě je pracovním jazykem (…) podniků, institucí a organizací úřední jazyk státu, tedy ukrajinština. Také reklama, cedule, plakáty, billboardy, oznámení, ceníky a jiné formy audiovizuální produkce musí být v ukrajinštině. Jestliže je veřejný nápis v cizím jazyce, pak je jeho umístění možné povolit pouze s uvedením ukrajinského překladu či transliterace stejně velkým typem písma“.

Ve svém článku autor ovšem zapomněl na důležitý detail: překlad menu či reklamy vůbec neznamená, že se všechny ostatní jazyky na Ukrajině přestanou používat. Zpočátku se mají pracovníci služeb obracet na klienty ukrajinsky, ale jestli jsou klienti cizí hosté, pak například číšníci přejdou do cizího jazyka, pokud ho ovládají, a nabídnou jim přeložené menu.

Na oficiálním webu Kyjevské městské rady Kyjevské městské rady také citují Syroťuka: „Rozhodnutí má povahu doporučení“. To znamená, že návrh zákona nepočítá s žádným trestem za jeho nedodržení.

 

Návrh rozhodnutí

 

Na své facebookové stránce také sám Jurij Syroťuk vyvrací neopodstatněná obvinění ohledně údajné diskriminace jiných jazyků: „V návrhu není ani slovo o ruštině. Ani o zákazu jakéhokoli jiného jazyka. Jde jen o dodržování 10. článku ukrajinské ústavy (který stanovuje, že státním jazykem na Ukrajině je ukrajinština, pozn. red.)“.

 

 

Kromě toho je ještě nutné dokument dopracovat a přijmout jako celek.