Ruské ministerstvo vnitra oznámilo, že Ukrajina „je na prvním místě zemí tzv. blízkého zahraničí, co se týče obchodu s drogami“. Prokremelská média obratem začala šířit slova prvního zástupce vedoucího úřadu pro boj proti obchodu s drogami Ministerstva vnitra RF Kirilla Smurova. Zároveň však Úřad OSN pro drogy a kriminalitu ve své poslední zprávě žádnou takovou informaci neuvádí.

 

Ukraina.ru: „Ukrajina se stala „drogovou bránou“ do Ruska a Evropy“
RIA Novosti: „Ukrajina získala prvenství v obchodování s drogami s RF“

 

Představitel ruského ministerstva vnitra dále tvrdí, že „Ukrajina se stala jednou z hlavních drogových bran Evropy“, „čehož si už všimly i mezinárodní organizace, struktury OSN a EU“. Dále prohlásil, že „přes přístavy a západní hranici proudí dodávky jak do Evropy, tak do RF“. Na tom všem se podílí i občané Ukrajiny, kteří „pracují jako kurýři nebo dodavatelé“, „organizují podzemní výrobu a distribuci narkotik po Rusku“.

Kromě představitele ministerstva vnitra RF tuto informaci potvrdil ukrajinský novinář Oleksandr Sybircev, který píše pro ruská média na Ukrajině jako jsou Vesti a Strana.ua. StopFake tyto weby mnohokrát usvědčil z šíření lživých informací a manipulativních zpráv. Informaci rovněž otiskly NTV, Izvestija, RBK, News.ru, Sputnik, TASS a mnoho dalších ruských médií.

Snímek z webu unodc.org

 

Ve výroční zprávě Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu za rok 2018 se píše něco zcela jiného. Za prvé, jako hlavní trasa pro obchod s opiáty vypěstovanými v Afghánistánu je označena balkánská cesta. Obchod po této trase jde z Afghánistánu do Íránu, Turecka, balkánských zemí a potom na různá místa západní a střední Evropy.

Za druhé, podle údajů z let 2012-2016 se 80 % všech zmínek o heroinu týkalo zemí podél balkánské cesty. „O mnoho menší množství heroinu je pašováno přes odbočku balkánské cesty, která vede z Íránu do zemí jižního Kavkazu (především se jedná o Ázerbájdžán a Gruzii), kde je heroin převážen po Černém moři na Ukrajinu a poté po souši částečně přes Moldavsko do Rumunska, kde je dále vezen východní trasou balkánské cesty do východní Evropy,“ píše se ve zprávě.

Ve zprávě se rovněž uvádí, že „většina heroinu zabaveného v Rumunsku v roce 2016 byla přepravena přes Turecko a Bulharsko, na rozdíl od situace, o které se psalo v roce 2015, kdy většina heroinu přišla přes Ukrajinu“.

Zpráva zároveň ukazuje, že heroin se do Ruska tak jako dřív dostává severní cestou přes země Střední Asie nebo přes Kavkaz. Ukrajina jako „drogová brána“ do Ruska není vůbec zmiňována.

 

Snímek z webu ummcda.org.ua

 

Národní zpráva za rok 2017 o drogové situaci na Ukrajině, kterou připravilo Ukrajinské monitorovací a zdravotnické centrum pro výzkum drogové a alkoholové závislosti Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny, informuje:

„Za rok 2016 nejsou známy informace o zcela nových trasách obchodu s narkotiky, všechny zaznamenané případy se odehrály v rámci „tradiční“ struktury. Zločinecké trasy, kterými narkotika a psychotropní látky putují, procházejí územím všech sousedních států Ukrajiny“.

„Území Ukrajiny v současnosti slouží převážně jako tranzitní zóna pro obchod s kokainem pocházejícím ze zemí Latinské Ameriky a Evropy, s heroinem z asijských zemí, se syntetickými psychotropními látkami z Číny a s metadonem z Běloruska a Ruska.“

„Díky opatřením pro boj s drogovým obchodem, která přijaly úřady Ukrajiny i jiných zemí, v současnosti pozorujeme, že členové mezinárodních drogových kartelů pro přepravu afghánského heroinu využívají „balkánskou cestu“ i „hedvábnou stezku“ s menší intenzitou.“

Připomínáme, že se nejedná o první lživou informaci tohoto typu. Například v roce 2017 StopFake vyvrátil dezinformace o tom, že „Evropa obvinila Ukrajinu z obrovských dodávek heroinu do EU“.