O článku s názvem „Training kids to kill at Ukrainian nationalist camp“, jejž poprvé zveřejnil americký deník The Washington Post 12. listopadu, StopFake již dříve informoval. Podívejme se nyní na tvrzení z článku, týkající se financování dotyčného dětského tábora.

 

 

Autor v článku tvrdí, že Ministerstvo mládeže a sportu Ukrajiny financuje radikální nacionalistické organizace. Konkrétně se v článku píše, že ministerstvo letos vyčlenilo 4 miliony hřiven na podporu některých dětských táborů organizovaných nacionalistickými skupinami, konkrétně mládežnickou organizací Sokil Svobody, na kterém děti učí zabíjet Rusy, a ministerstvo takto tudíž podporuje xenofobii a rasismus.

Ukrajinský ministr mládeže a sportu Ihor Ždanov se nechal slyšet, že článek jej a jeho kolegy „nepříjemně překvapil“.

Kromě toho, že zmíněný tábor (financovaný svými účastníky, nikoli ministerstvem) se konal letos v červnu v Ternopilské oblasti, jsou informace v tomto článku naprosto nepravdivé,“ píše ministr Ždanov na Facebooku.

 

 

Fakt č. 1. „Ministerstvo mládeže a sportu Ukrajiny nefinancovalo ani nefinancuje nevládní organizace. Prostředky z rozpočtu se udělují prostřednictvím soutěže projektů nevládních organizací, a to pouze na podporu realizace projektů nevládních organizací“, píše ministr.

„Ve skutečnosti byly letos z rozpočtu ministerstva vyčleněny 4 miliony hřiven na podporu projektů jako tábory, workshopy a přednášky uskutečňované nevládními organizacemi v různých ukrajinských regionech, které jsou nějakým způsobem spojeny s národní a vlasteneckou výchovou.“

Fakt č. 2.Sokil Svobody, regionální mládežnická organizace z Ternopilu, se přihlásila do konkurzu v tomto roce, avšak její žádost byla zamítnuta. Píše se to v rozhodnutí Soutěžního výboru.“

Fakt č. 3.  Konkurz projektů zaměřených na národní a vlasteneckou výchovu probíhá transparentně. Většina členů Soutěžního výboru nejsou úředníky ministerstva, nýbrž zástupci veřejnosti. Kompletní seznam členů výboru je možné nalézt ve vyhlášce č. 2159 ze dne 12.10.2011.

V tomto roce vybral Soutěžní výbor 30 projektů z 19 nevládních organizací. Projekty byly vybrány na základě priorit definovaných ve stanovách konkurzu. Podmínky výběru projektu jsou popsány v usnesení Rady ministrů Ukrajiny č. 1049.

Fakt č. 4. „Soutěžní výbor při výběru mimo jiné prověřuje, zda projekty neobsahují žádné známky xenofobie nebo diskriminace. Mezi účastníky konkurzu není jediná organizace, která by měla záznam o nezákonné činnosti, včetně propagace xenofobie, jak definuje článek 62 ukrajinské ústavy.

Mezi předloženými projekty byly některé zaměřeny na boj proti xenofobii a na podporu etnických menšin na Ukrajině, uvedl Ihor Ždanov. Jeden z projektů Společně do budoucnosti byl již realizován Kongresem národnostních komunit Ukrajiny.

Před přidělením prostředků z rozpočtu podepisují organizace, jejichž projekty podpořil Soutěžní výbor, standardní dohodu s ministerstvem. Odstavec 3.3.4 této dohody říká: „Při konání událostí v rámci realizace projektu je třeba přijmout opatření k vyloučení xenofobie“.

Ministerstvo mládeže a sportu Ukrajiny také navrhlo zástupcům etnických menšin, zejména zástupcům romské komunity, aby se zapojili do monitorování všech akcí financovaných v rámci tohoto konkurzu s cílem identifikovat a bránit projevům rasismu a xenofobie,“ říká Ihor Ždanov.

Ministr dále uvedl, že je pyšný na to, že od roku 2015 jeho ministerstvo v úzké spolupráci s nevládními organizacemi, členy parlamentu, dalšími vládními úředníky a prezidentem Ukrajiny dokázalo obnovit národní a vlastenecký vzdělávací systém v zemi.

„Od roku 2015 se více než 250 tisíc mladých lidí z různých částí Ukrajiny účastnilo několika akcí, které prováděly občanské organizace podporované ministerstvem. Celkem je zde více než 200 událostí,“ píše ministr. Naopak zalitoval, že se respektovaná zpravodajská média „nechala strhnout“ tímto ožehavým tématem, aniž si ověřila fakta.

„Na druhou stranu tento článek a podobné texty jsou nepřímým důkazem toho, že národní a vlastenecká výchova na Ukrajině opravdu posiluje. Protože někoho velmi znervózňuje to, že jsou mladí občané Ukrajiny stále uvědomělejší, učí se své dějiny a uvědomují si výzvy, kterým čelí naše země,“ uzavírá Ihor Ždanov.

Aktualizace: Po reakci ukrajinského ministerstva a některých médií zveřejnil web Associated Press 28. 11. 2018 opravenou verzi svého článku, kde vysvětlil, že zmíněné prostředky jsou vyčleňovány na národní a vlasteneckou výchovu a z části z nich jsou financovány i dětské tábory. Zároveň dodal, že neexistuje důkaz, že konkrétní tábor popsaný v původním článku byl mezi projekty, které prostředky získaly.