Ukrajina spěje k „druhému Černobylu“ – tuto další fejkovou senzaci zveřejnil server Ukraina.ru, patřící ke státnímu ruskému holdingu MIA Rossija segodnja. Na tomto webu byl zveřejněn rozsáhlý článek, v němž se uvádí, že ukrajinské vedení „Rusku navzdory“ vytvořilo nové jaderné úložiště „přímo u Kyjeva“. Článek zdůrazňuje, že ukrajinské orgány namísto rekultivace třicetikilometrové zakázané zóny Černobylu údajně dále přeměňují zemi na skládku jaderného odpadu. Prokremelský web zcela předvídatelně obviňoval nejen Ukrajinu, ale také její západní partnery.

„Ukrajina, která dříve posílala jaderný odpad k přepracování do Ruska, jej nyní vlastenecky skladuje ve své rodné, bohem dané zemi, v bezprostřední blízkosti hlavního města. Pouze proto, že si na něj dělají zálusk západní jaderné společnosti, které se snaží konkurovat Rosatomu na území bývalého SSSR a zároveň chtějí mít k dispozici úložiště, aby jej mohly výhodně využívat pro své vlastní účely,“ píše Ukraina.ru.

 

Snímek z webu Ukraina.ru
Snímek z webu Ukraina.ru

 

Článek obsahuje tři nejrozšířenější narativy Kremlu o jaderném průmyslu na Ukrajině, o stavu jaderné elektrárny v Černobylu a zakázané zóny kolem ní. Článek vychází ze zprávy, že v Kyjevské oblasti začalo fungovat nové „jaderná skládka“, která údajně ohrožuje Ukrajinu novou potenciální havárií. Autor článku smíchal dva různé aspekty do jednoho: likvidaci důsledků katastrofy v jaderné elektrárně v Černobylu a systém zpracovávání vyhořelého jaderného paliva pocházejícího z aktivních ukrajinských jaderných elektráren.

V černobylské zóně byl skutečně uveden do provozu nový objekt, není to však „jaderná skládka“, jak píše propagandistický článek, nýbrž podnik pro zpracování kapalného radioaktivního odpadu, které vznikly v důsledku havárie v Černobylu. Objekt je v provozu v testovacím režimu již od července tohoto roku.

Nové zařízení přijímá pouze ten odpad, který dále znečišťuje zapovězenou zónu po katastrofě v Černobylu. V průběhu zpracování radioaktivního odpadu probíhá několik fází transformace a cementováním se přeměňuje na pevný radioaktivní odpad, který je považován za bezpečnější formu pro skladování. Pátého září poskytl podnik k uložení prvních 120 obalů tohoto odpadu, z nichž všechny budou umístěny do speciálně vybaveného úložiště pevného radioaktivního odpadu blízko pod povrchem země, které zaručuje bezpečné uložení pod dobu 300 let. Toto úložiště není nové, jak píše propagandistický článek, bylo uvedeno do provozu již v roce 2008.

 

Státní agentura Ukrajiny pro správu zakázané zóny
Státní agentura Ukrajiny pro správu zakázané zóny

 

V článku webu Ukraina.ru je také uvedeno, že nové zařízení na zpracování radioaktivního odpadu a úložiště údajně zasahují do rozvoje zakázané zóny jako turistické trasy: „zprovoznění jaderného úložiště (které bylo zprovozněno před 11 lety – viz výše) ji prakticky navždy přiřazuje status zóny s nebezpečným radioaktivním zářením,“ píše se v ruském článku. To je další nepravda, protože nový podnik na zpracování radioaktivního odpadu se nachází v oblasti zvláštního režimu, kde je podobných zařízení rozmístěna řada – turisté sem přístup nikdy neměli a žádné plány toto měnit nebyly nikdy na stole. Černobylská radiační a ekologická rezervace, založená v roce 2016 dekretem prezidenta Petra Porošenka, do tohoto desetikilometrového obvodu nepatří, jak zdůrazňuje ředitel rezervace Taras Melnyčuk:

 

Webové stránky Státní jaderné inspekce Ukrajiny

 

Třetí dezinformace v článku se týká skutečnosti, že Ukrajina poté, co uvedla do provozu nové zařízení na zpracování radioaktivního odpadu, odmítla posílat radioaktivní odpad ke zpracování do Ruska a rozhodla se provádět skladování nebezpečných látek na svém území, aby naštvala Kreml. Zde si autor článku plete výše zmíněné zařízení na odstranění odpadu po katastrofě v Černobylu se stavbou Centralizovaného úložiště vyhořelého jaderného paliva v zakázané zóně. Toto zařízení má přijímat odpad z fungujících ukrajinských jaderných elektráren. Jelikož Ukrajina nemá vlastní centralizované úložiště, je nucena vynakládat 200 milionů dolarů ročně na odvoz vyhořelého jaderného paliva do Ruska a jeho přepracování. Je třeba zmínit, že již v roce 2020 pošle Kreml Ukrajině odpad zpět, jak stanovuje mezinárodní Společná úmluva o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečném nakládání s radioaktivním odpadem, kterou Ukrajina ratifikovala v roce 2000. Podle tohoto dokumentu by měl být veškerý odpad skladován na území státu, kde byl vyprodukován.

 

Snímek z webu Nejvyšší rady Ukrajiny

 

Centralizované úložiště, jež se právě staví v zakázané zóně, problém s vyhořelým jaderným paliva vyřeší. Tento systém nakládání s odpady byl schválen již za časů SSSR, kdy se jaderné elektrárny a podniky na zpracování použitého paliva nacházely na území Sovětského svazu. V současné době je Ukrajina v této záležitosti zcela závislá na Rusku a tato otázka se může kdykoli stát další pákou, kterou může Kreml Ukrajinu vydírat. Od roku 2000 byla otázka výstavby Centralizovaného úložiště vyhořelého jaderného paliva na Ukrajině nastolována a opět odkládána různými politickými silami. Teprve v roce 2014 byl zahájen projekt výstavby a v listopadu 2017 byly zahájeny stavební práce nového úložiště v zakázané zóně Černobylu. Jejich dokončení je naplánováno již na příští rok: stavba úložiště se blíží do finální fáze.

 

Snímek z webu Energoatomu

 

Shrňme si nyní fakta: ruský web Ukraina.ru ve svém článku nepoužil pouze tři hlavní kremelské narativy o ukrajinském jaderném průmyslu, ale zaměnil také tři různé objekty, které již fungují nebo jsou uváděny do provozu v zakázané zóně. Jedná se o nový podnik na zpracování radioaktivního odpadu po havárii v Černobylu, úložiště pro likvidaci tohoto odpadu, které funguje již od roku 2008, a Centrální úložiště pro diverzifikaci a skladování produktů z fungujících současných ukrajinských atomových elektráren.