Nový ukrajinský zákon O zajištění fungování ukrajinského jazyka jako státního je v rozporu s Ústavou země, tvrdí prokremelská média. Nejvyšší rada Ukrajiny tento zákon přijala 25. dubna, což v Rusku vyvolalo vlnu nevole. Mnozí se bojí, že na Ukrajině teď budou “utlačovat” ruskojazyčné obyvatelstvo. Zdroj Ukraina.ru již 27. dubna zveřejnil článek, v němž informuje, že nový zákon je údajně v rozporu nejen s Ústavou Ukrajiny, ale i s mezinárodními smlouvami.

“Je v rozporu s článkem o zvláštním postavení ruského jazyka a je i v rozporu s článkem, který zakotvuje přednost mezinárodních smluv ratifikovaných ukrajinským parlamentem před národními zákony. Ukrajinský parlament ratifikoval chartu regionálních či menšinových jazyků, s níž je nový zákon v přímém rozporu. Což znamená, že ústava byla narušena dvakrát,“ citují prokremelská média vedoucího ruského Centra systémových analýz a prognóz Rostislava Iščenka.

Snímek webu Ukraina.ru

Ruský odborník Iščenko, když mluvil o “zvláštním statusu ruského jazyka”, který je údajně zakotven v Ústavě, tím měl zřejmě na mysli tzv. “jazykový zákon Kivalova-Kolesničenka”. Nechvalně proslulý zákon přijala Nejvyšší rada Ukrajiny v roce 2012. Tento zákon fakticky znamenal návrat ruského jazyka jako státního do několika regionů Ukrajiny, a dokonce se opět začal používat v oficiální komunikaci s úřady. V roce 2018 Ústavní soud Ukrajiny tento skandální zákon prohlásil za neústavní kvůli obrovskému množství narušení práva, kterého se dopustili tehdejší poslanci při hlasování o jeho přijetí.

Ústava Ukrajiny

Nikde v zákonech Ukrajiny, a tím spíše ne v Ústavě, není zakotven “zvláštní status ruského jazyka”. Co víc, čl. 10 ukrajinské Ústavy zakotvuje zvláštní status právě ukrajinskému jazyku, jelikož se jedná o oficiální státní jazyk. Zároveň v čl. 11 stát garantuje rozvoj a svobodné užívání jazyků a kultur národních menšin na Ukrajině a to včetně ruského jazyka.

Ústava Ukrajiny

Co se týká mezinárodních smluv, s nimiž je údajně přijetí nového zákona o státním jazyce v rozporu, tak i zde prokremelská média znovu zmanipulovala fakta. Podle ruského odborníka Iščenka je zákon „v rozporu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků“. Avšak tento výrok je lež a „útlak národnostních menšin“ je jedna z oblíbených frází ruské propagandy. Základním smyslem Evropské charty je, že stát na sebe přijímá povinnost podporovat jazyky národnostních menšin jak v kulturní, tak vzdělávací sféře.

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Zákon O zajištění fungování ukrajinského jazyka jako státního, který byl přijat 25 dubna, nijak neomezuje práva národnostních menšin, zdůrazňuje předseda komise pro otázky kultury a duchovnosti Nejvyšší rady Mykola Kňažyckyj. Menšiny mají k dnešnímu dni právo na vzdělání, organizování různých akcí, provádění informační činnosti atd. a to vše ve svém rodném jazyce.

„Příslušníky menšin, například Maďary, nazývají skoro až občany Maďarska, ale jsou to naši občané a v naší zemi se musí cítit stejně dobře, jako by byli v Maďarsku, jelikož jsou to Ukrajinci maďarského původu. Mají plné právo si zachovat svůj jazyk, rozvíjet ho… Menšinám nikdo nezakazuje, aby si pořádaly různé kulturní akce, aby měly vlastní noviny, televizní programy ve svém rodném jazyce, je to úplně normální,“ řekl Kňažyckyj v Radio NV (záznam od 8:45).

Nový zákon neupravuje oblast osobní komunikace, náboženských obřadů a mnoho dalších. Všechny takové případy budou podrobně popsány v Zákoně o národnostních menšinách na Ukrajině a potom ještě jednou v „jazykovém“ zákoně, zdůraznil Kňažyckyj. Mimo to Kňažyckyj ještě jednou připomenul, že porušení jednotlivých článků zákona nebude podléhat trestní odpovědnosti. To je další zjevná ruská dezinformace. Nedodržení nebo porušení zákona se bude řešit výlučně ve správním řízení.