Z okazji 40-lecia powstania „Solidarności” premier Mateusz Morawiecki opublikował specjalny artykuł, który pojawił się również w zagranicznych mediach. Na Ukrainie opublikował go jeden z największych portali internetowych „Europejska Prawda”.

3 dni przed 40. rocznicą powstania „Solidarności” ukraińskie media opublikowały tłumaczenie artykułu premiera rządu RP Mateusza Morawieckiego pt. Duch Solidarności potrzebny jest współczesnej Europie (na Ukrainie tekst pojawił się pod tytułem: Дух Солідарності: яка ідея потрібна сучасній Європі). Tekst pojawił się między innymi na jednym z najpopularniejszych portali zajmujących się tematyką europejską „Europejska Prawda” (www.eurointegration.com.ua).

W tekście premier RP zwraca uwagę, że relacje między państwami europejskim kształtowane są w myśl zasady solidarności, jednakże Polska po II wojnie światowej funkcjonowała pod protektoratem komunistycznej władzy. Polska po wojnie znalazła się też w stanie katastrofy – tracąc 6 milionów obywateli, z czego połowę stanowili polscy obywatele pochodzenia żydowskiego. Pomimo tego dramatu, zniewolenia Polacy przez cały okres powojenny podejmowali próby odzyskania wolności. Premier Morawiecki stwierdza, że nigdy nie pogodzono się w naszym kraju z „niesprawiedliwym wyrokiem historii”. Jednakże próby zmiany sytuacji do sierpnia 1980 roku były niestety nieskuteczne.

Przełom nastąpił dopiero w 1980 roku, gdy po serii strajków w całej Polsce komunistyczna władza zmuszona była wyrazić zgodę na powstanie niezależnego od władzy i samorządnego związku zawodowego. Mateusz Morawiecki podkreśla, że chociaż formalnie była to o organizacja związkowa, w istocie była jednak wielomilionowym, ogólnonarodowym ruchem społecznym. Premier zauważa, że siła Polaków była wspólnota, pełna wiary wypływającej z wielowiekowej tradycji politycznej – umiłowania wolności i demokracji. Jej elementem było przywiązanie do Europy. Premier również wskazuje, że jej nowym natchnieniem i źródłem był wybór Karola Wojtyły na papieża.

W swoim artykule polski premier stwierdza, że ideały solidarnościowe są i powinny być nadal żywe i w tym kontekście przypomina słynne słowa Jana Pawła II: „Nie ma wolności bez solidarności”. Ludzka solidarność przejawia się w Polsce w momentach kryzysów, kataklizmów, także w czasie najnowszego zagrożenia: pandemii koronawirusa. Jednak premier apeluje, żeby solidarność stanowiła również „treść codziennego życia, uwidaczniające się każdego dnia w życzliwości, gościnności, otwartości czy wyrozumiałości”. Według polskiego polityka duch solidarności z założenia nie może ograniczać się do sfery indywidualnej i domaga się wspólnoty.

Premier Morawiecki jednoznacznie stwierdza, że istnieje potrzeba silnej Europy, tak samo jak silnej Polski opartej właśnie o ducha solidarności. „Solidarność” nie jest dzisiaj jedynie elementem polskiej historii, lecz powinna się stać projektem dla całej Europy na następne dekady: ”Relacje między państwami europejskimi – niezależnie od ich wielkości i potencjału ekonomicznego – powinny być wzorowane na relacjach międzyludzkich. Te zaś w naturalny sposób kształtowane są właśnie w myśl zasady solidarności”.

Tekst premiera RP został pierwotnie opublikowany w polskim miesięczniku „Wszystko Co Najważniejsze”, a za granicą między innymi we włoskiej „La Repubblica”. Link do całego artykułu w wersji ukraińskiej : https://www.eurointegration.com.ua i rosyjskiej: https://www.eurointegration.com.ua/rus.

PB

Polub nasz profil na:

Twitterze: https://twitter.com

Instagramie: https://www.instagram.com

Facebooku: https://www.facebook.com

Telegramie: https://t.me/Stopfakepl