Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia opracowało badania dotyczące postrzegania Rosji wśród Polaków. Percepcja Rosji po 2014 roku ulega poprawie.

Badanie „Polska-Rosja. Diagnoza społeczna” zostało przeprowadzone na zlecenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w czerwcu bieżącego roku na próbie 1009 dorosłych Polaków, grupie reprezentatywnej dla struktury ludności Polski pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania i województwa.

Według autorów opracowania wyników badania powinno ono pozwolić na lepsze rozpoznanie społecznej percepcji sytuacji po 2014 roku. Autorzy próbują odpowiedzieć m.in. na pytania czy głęboki kryzys zaufania do Rosji i Rosją trwa nadal, czy może jednak Polacy powrócili do odrębnego i odmiennego postrzegania państwa i narodu rosyjskiego, jak miało to miejsce przed rokiem 2014. Autorzy poszukują też punktów, miejsc stycznych, które mogą ułatwić dialog z Rosjanami.

Autorzy zwracają uwagę, że w odniesieniu do poprzednich edycji badania z lat 2012 i 2014 widoczny jest wyraźny wzrost pozytywnych opinii o badanych państwach i narodach, jeśli chodzi o ich stosunek do Polski i Polaków.

Rosję jako przyjazną Polsce wskazuje 21% badanych, zaś 79% określa jej stosunek do Polski jako nieprzyjazny i oznacza, to, że Polacy na temat Rosji powrócili do opinii sprzed 2014 roku. Badacze upatrują takiego stanu rzeczy z jednej strony ze wzrostem poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków wynikającego z obecności w NATO i z zacieśniania się relacji ze Stanami Zjednoczonymi – w tym obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Na opinie mogły też wpłynąć: stabilna sytuacja gospodarcza, dobre relacje z innymi państwami a także zmiana pokoleniowa. Opinia publiczna jest też dzisiaj poddana wojnie informacyjnej, ale jednocześnie nie obserwuje gwałtownych, dramatycznych obrazów wojny na Donbasie i Krymie tak jak to miało miejsce w 2014 roku.

Opinia publiczna stale utwierdzana jest w przekonaniu, że poziom bezpieczeństwa naszego kraju – ze względu na obecność w NATO oraz zacieśnianie się relacji ze Stanami Zjednoczonymi przejawiające się m.in. obecnością wojsk USA w naszym kraju – jest znacznie wyższy niż wcześniej. Poczuciu bezpieczeństwa sprzyjają również kolejne lata obecności Polski w Unii Europejskiej oraz przyjazne relacje z sąsiadami i unijnymi partnerami oraz stabilna sytuacja gospodarcza w kraju.

Również w odniesieniu do Rosji, po bardzo nerwowych latach obserwacji bezpośrednich działań wojennych na Krymie i na Donbasie, obecnie opinia publiczna ma do czynienia głównie z wojną informacyjną, która – choć odbierana negatywnie – nie wywołuje tak dużego napięcia jak wydarzenia wcześniejsze. Pewien wpływ na zmianę percepcji mogła też wywrzeć pełzająca zmiana pokoleniowa.

Polacy również rozróżniają nastawienie do państwa rosyjskiego i zwykłych Rosjan, których uważają, za bardziej nam przychylnych. Mimo wszystko, to Rosjanie są postrzegani jako najbardziej odlegli nam kulturowo spośród wszystkich siedmiu sąsiadów. Polacy jako najbliższych kulturowo odbierają Czechów, Słowaków, na dalszych miejscach Ukraińców i Litwinów. Zaledwie 16% Polaków widzi pożytki z nauki języka rosyjskiego (podobnie jak hiszpańskiego i chińskiego), a ujęty w tym badaniu język niemiecki wybrało 39% respondentów

Spontaniczne skojarzenia ze słowem „Rosjanin/Rosjanka”, są przeważnie pozytywne bądź neutralne – opierają się najczęściej na słowiańskości, gościnności oraz innych podobieństwach i bliskości kulturowej. Pierwsze negatywne skojarzenie to alkohol.

Respondenci pytani czy Rosja jest nowoczesna, czy bogata najczęściej udzielają odpowiedzi neutralnej podobnie jak i w ocenie zamożności. Polacy jednak nie mają wątpliwości co do wskazania, że Rosja jest krajem autorytarnym (74%) i większość uważa ją za nieprzyjazny – 45%, w przypadku gdy za przyjazny postrzega ją 20%. Polacy cenią walory turystyczne Rosji – dla 71% respondentów jest wartym odwiedzenia. Dwie trzecie badanych deklaruje przynajmniej podstawowa znajomość języka rosyjskiego, 11% twierdzi, że posługuje się nim w sposób bardzo dobry. Znajomość języka deklarują przede wszystkim osoby powyżej 45. roku życia, a 48% deklaruje, że osobiście zna Rosjankę lub Rosjanina.

61% Polaków czerpie wiedzę o Rosji z telewizji, 54% z Internetu, 17% deklaruje, że wiedzę czerpie z pierwszej ręki – od znajomych lub krewnych.

PB

Źródło: http://cprdip.pl

Polub nasz profil na:

Twitterze: https://twitter.com

Instagramie: https://www.instagram.com

Facebooku: https://www.facebook.com

Telegramie: https://t.me/Stopfakepl