Podczas gdy białoruskie protest i strajki trwają w całym kraju, w mediach społecznościowych pojawiły się posty twierdzące, że białoruskie biało-czerwone flagi niesione przez protestujących to w istocie flagi nazistowskie i faszystowskie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1-2.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2.jpg

W rzeczywistości biało-czerwona flaga białoruska była symbolem białoruskiego ruchu narodowego od końca XIX wieku, a w latach 1991-1995 była oficjalną flaga Białorusi. Pierwszy białoruski kongres narodowy był zwołany pod biało-czerwono-białą flagą.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 3-651x1024.jpg

Historycy sprzeczają się, czy ta flaga była sztandarem w nowo proklamowanej Białoruskiej Republice Ludowej w 1918 roku, jednakże jest powszechnie wiadome, że białoruskie narodowe siły zbrojne operowały pod tą flagą.

Według historyka Vitalija Skalskiego z Ukraińskiej Akademii nauk „białoruska flaga, tak jak flaga ukraińska, pochodzi z okresu Wiosny Ludów pod koniec XIX wieku. w 1917 roku wraz z początkiem upadku Imperium Rosyjskiego wszystkie ruchy narodowowyzwoleńcze chciały swoich własnych sztandarów, flag albo przynajmniej barw narodowych. Nowy sowiecki rząd postrzegał białoruską flagę jako wrogą. Ale białoruski ruch narodowy przyjął tę flagę i aktywnie używał jej na terenach niekontrolowanych przez Bolszewików”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 4-1024x754.jpg

Kiedy Białoruś była częścią Związku Sowieckiego, jej oficjalną flagą była komunistyczna czerwona flaga. Od 1951 roku oficjalną flagą została czerwono-zielona z elementem haftu po lewej stronie. Biało-czerwono-biała flaga była uznawana za antysowiecką, jednakże białoruskie organizacje polityczne i kulturalne za granicą kontynuowały używanie jej jako narodowego białoruskiego sztandaru.

Podczas okresu okupacji nazistowskiej (1941-1945) biało-czerwono-biała flaga była dopuszczona do użytku razem z niemieckimi flagami i symbolami. Okupacyjne nazistowskie władze niemieckie pozwoliły na takie kroki, by przypodobać się białoruskiemu ruchowi narodowemu i oponentom reżimu komunistycznego.

Historyk Vitalij Skalski tłumaczy, że podczas II WŚ część białoruskiego ruchu narodowego ryzykowała współpracę z nazistami, gdyż uważała że jest to okazja do odrodzenia państwa narodowego. Białoruska partyzantka, która była antynazistowska I antykomunistyczna również używała tej flagi jako swojego sztandaru, ale w rzeczy samej nie miała możliwości wpłynięcia na oficjalny status tej flagi.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 5.png

We wrześniu 1991 roku Białoruska Rada Najwyższa wprowadził ustawę o białoruskiej fladze państwowej, czyniąc biało-czerwono-białą flagę oficjalną flagą Białorusi. Pozostała nią do 1995 roku, kiedy podczas prezydentury Aleksandra Łukaszenki przeprowadzono referendum. Jedno z pytań referendum dotyczyło przyjęcia nowej flagi i godła. Według oficjalnych rezultatów, 75,1% zagłosowało za nową flagą, 20,5% nie poprało tej inicjatywy.