Kremlowskie propagandowe środki masowego przekazu poinformowały o tym, że Komisja Europejska oskarżyła Ukrainę o przeprowadzanie na wielką skalę na tereny UE dostaw heroiny. Jak stwierdziła stacja telewizyjna TV Zvezda (ТРК Звезда) jest o tym mowa w specjalnym dokumencie. W rzeczywistości sprawa dotyczy sprawozdania Komisji Europejskiej przygotowanego w ramach wprowadzenia nowego mechanizmu zawieszenia działania reżimów ruchu bezwizowego. W dokumencie podano informacje o sytuacji na Bałkanach, w Mołdawii, Gruzji i na Ukrainie – pod kątem wykonania zobowiązań związanych z liberalizacją ruchu wizowego. W części sprawozdania, dotyczącej Ukrainy, znalazła się również opinia, że „Ukraina, jak i wcześniej, jest krajem tranzytowym dla przemytu różnego rodzaju nielegalnych towarów przewożonych na tereny UE”. W sprawozdaniu nie ma wzmianek o tym, że heroina jest dostarczana właśnie z Ukrainy, a tym bardziej nie używa się słowa „oskarżenie”.

Zrzut ekranu ze strony tvzvezda.ru

W artykule TV Zvezda (TРК Звезда) powołuje się na ukraiński portal Strana.ua (Страна.ua). Jednak jest w nim informacja o tym, że Ukraina zostaje krajem tranzytowym dla przemytników narkotyku, ale nie ma mowy o oskarżeniach o dostarczanie heroiny na teren UE. Portal Ukraina.ru poszedł jeszcze dalej informując, że „Komisja Europejska nazwała Ukrainę matecznikiem handlu narkotykami, oszustw i przestępstw w cyberprzestrzeni”.

Fake rozpowszechniły takie strony internetowe jak: Ukraina.ru,  „Antifaszyst” („Антифашист”), Times.com.uaSwobodnaja pressa (Cвободная пресса) oraz szereg innych.

Zrzut ekranu ze strony ec.europa.eu

 

Rada Unii Europejskiej zaakceptowała nowy mechanizm zawieszenia działania reżimów ruchu bezwizowego – według niego UE pozostawia sobie prawo przywrócenia wiz dla każdego kraju ze względu na 5 powodów, z których 4 dotyczą polityki migracyjnej. Sprawozdanie z wnioskami monitoringu sytuacji w krajach, wobec których działa mechanizm liberalizacji wizowej, dotyczyło również Ukrainy. W jej wypadku Komisja Europejska zaznaczyła, że „ogólnie warunki uruchomienia reżimu liberalizacji wizowej nadal są wykonywane”, ale zaakcentowała konieczność realizacji i kontynuacji już uruchomionych reform – zwłaszcza tych dotyczących walki z korupcją.

Analizując sytuację z przestępczością zorganizowaną Komisja zaznaczyła, że „Ukraina, tak jak wcześniej, jest krajem tranzytowym dla przemytu różnego rodzaju nielegalnych towarów przewożonych na tereny UE. Heroina jest w dużych ilościach dostarczana na tereny UE szlakiem kaukaskim, poprzez kraje Partnerstwa Wschodniego, przez Ukrainę. Zorganizowane grupy przestępcze z Ukrainy biorą udział w machinacjach z akcyzami, między innymi w produkcji i przemycie nielegalnych wyrobów tytoniowych do Unii Europejskiej”.

Zrzut ekranu ze strony emcdda.europa.eu

 

W przygotowanym przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) oraz przez Europol „Raporcie o rynkach narkotyków w UE” za 2016 rok podkreśla się, że „większa część używanej na terenach UE heroiny jest wyprodukowana z opium pochodzącego z Azji Południowo-Wschodniej, głównie z Afganistanu”. W raporcie podkreśla się również, że „tureckie, albańskie i pakistańskie organizacje przestępcze są podstawowymi uczestnikami hurtowego rynku heroiny w UE”. Ukraina jest wymieniona tylko jako kraj, przez który przebiega nowy szlak dostarczania heroiny, poprzez Południowy Kaukaz oraz Morze Czarne, oraz jako rynek popytu na narkotyki, który rośnie, jak to się dzieje w krajach Azji Środkowej, Rosji i Białorusi.

Zrzut ekranu ze strony radiosvoboda.org

Wcześniej dziennikarze programu telewizyjnego „Schematy” («Схеми» – wspólny projekt Radio Svoboda i stacji telewizyjnej „UA: Pierwszy kanał” – przyp. red.) opublikowali wyniki śledztwa dziennikarskiego, z którego wynika, że z powodu wojny na terenach Donbasu – przemyt narkotyków przez teren Ukrainy w znacznym stopniu się zwiększył i dużą rolę odegrali w tym bojówkarze z Ludowej Republiki Ługańskiej (ŁRL). Właśnie na terenie zajętym przez ŁRL, przez znajdujący się tam odcinek granicy pomiędzy Rosją a Ukrainą, przechodzi tzw. jedwabny szlak, którym heroina z Afganistanu, poprzez Tadżykistan, Uzbekistan i Kazachstan, trafia do Europy.