Szereg rosyjskich środków masowego przekazu rozpowszechniło informację, że 16 maja w Mińsku koordynator OBWE opuścił spotkanie podgrupy politycznej trójstronnego zespołu kontaktowego z powodu gróźb ukraińskich polityków. Rosyjskie tuby propagandowe „Regnum”, „Politnawigator”,  „Donieckoje Agientstwo Nowostiej”, „Informbiuro”, „Charków” a także kilka innych mediów powołują się na tzw. pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych DRL, przedstawicielkę podgrupy politycznej Natalię Nikonorową, która powiedziała o „groźbach” ze strony delegacji ukraińskiej.

Zrzut ekranu ze strony Regnum
Zrzut ekranu ze strony Donieckoje agientstwo nowostiej
Zrzut ekranu ze strony Politnavigator
Zrzut ekranu strony Informbiuro

„Dziś na spotkaniu podgrupy politycznej po raz pierwszy od 87 spotkań od strony ukraińskiej brzmiały nie tylko jawnie prowokacyjne wypowiedzi, ale także bezpośrednie groźby rozprawy fizycznej i ścigania karnego. Wymownym dowodem agresywności i wyraźnego pragnienia stworzenia otwartej sprzeczki w sali posiedzeń ze strony przedstawicieli Kijowa było to, że koordynator ze strony OBWE zdecydował się opuścić pomieszczenie, aby w jakiś sposób ochłodzić emocje” – cytuje Nikonorową „Donieckoje Agientstwo Nowostiej„.

Z kolei w komentarzu dla StopFake przedstawiciel Ukrainy ds. politycznych podczas rozmów w Mińsku, były ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, Oleksandr Mocyk powiedział, że te informacje nie są prawdziwe.

„Informacja jest absolutnie niezgodna z rzeczywistością. To 100% manipulacja. Moderator opuścił spotkanie po jego zakończeniu. Nie było żadnego démarche. To wymysł i fake, który można wytłumaczyć tym, że strona rosyjska nie chce wykonywać mińskiego porozumienia i aby uzasadnić swoje zachowanie wymyśla podobne fake’i” – powiedział Mocyk.

Informacji o démarche koordynatora organizacji nie ma też w notatce z posiedzenia 16 maja specjalnego przedstawiciela urzędującego przewodniczącego OBWE na Ukrainie – Martina Sajdika.

„Polityczna grupa robocza kontynuowała obrady nt. spraw związanych z realizacją „formuły Steinmeiera”, amnestii i zasad wyborów lokalnych w oddzielnych rejonach obwodu donieckiego i ługańskiego” – tyle Sajdik powiedział po spotkaniu podgrupy politycznej.

StopFake wysłał zapytanie informacyjne do OBWE, ale w momencie publikacji odpowiedź jeszcze nie nadeszła.

Mińskie porozumienie składa się z protokołu po konsultacjach Trójstronnej Grupy Kontaktowej (wrzesień 2014 roku) oraz zespołu środków do wdrożenia mińskiego porozumienia (luty 2015 roku). Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli członków Trójstronnej Grupy Kontaktowej – OBWE (Heidi Tagliavini), Ukrainy (Leonid Kuczma) i Rosji (Michaił Zurabow) oraz Aleksandra Zacharczenkę (DRL) i Igora Płotnickiego (ŁRL) jako osoby prywatne, bez zaznaczenia stanowisk.