Władze USA nie wzywały partnerów z NATO do przygotowania się do „nadchodzącej wojny z Rosją” ani do ulokowania na stałe wojsk amerykańskich w Polsce i na Ukrainie.   

Fałszywe informacje o rzekomych intencjach amerykańskiej administracji rozpowszechniała prowadząca talk-show na ogólnopaństwowym kanale Rossija1 Olga Skabiejewa. W wieczornej edycji programu 60 Minut z 6 września 2021 r. Skabiejewa stwierdziła:  „(…) Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wzywa kraje NATO do przygotowania się do nadchodzącej wojny z Rosją. A do tego konieczne jest pilne i stałe rozmieszczenie na Ukrainie i w Polsce wojsk amerykańskich. Tak oto wygląda obiecany koniec ery dominacji i hegemonii”.

Jednocześnie w programie jako materiał ilustracyjny pokazano zrzut ekranu z tytułem i kilkoma zdaniami z opublikowanego w internetowym wydaniu 19FortyFive artykułu „Jak NATO może przygotować się na niewyobrażalne – wojnę z Rosją” (w oryginale „How NATO Can Prepare For The Unthinkable: A War With Russia”).  

Jednak ani wydanie, ani autor tego artykułu, Daniel Goure, nie mają nic wspólnego z rządem USA. Administracja strony internetowej podkreśla, że nie otrzymuje finansowania od żadnego z rządów. Daniel Goure jest starszym wiceprezesem amerykańskiej organizacji pozarządowej Lexington Institute.  

Autor rzeczywiście wspomina o sugerowanych przez różne think tanki propozycjach, dotyczących wzmocnienia pozycji Sojuszu Północnoatlantyckiego na jego wschodniej flance i stworzenia możliwości szybkiej i skutecznej reakcji na ewentualne agresywne działania Rosji. Jednym z niezbędnych kroków Daniel Goure nazywa ulokowanie na stałe amerykańskiego kontyngentu w Polsce. Autor uważa również za istotne zwiększenie wsparcia dla partnerów NATO w regionie Ukrainy i Gruzji. W artykule nie wspomniano jednak o konieczności stałej obecności wojsk amerykańskich w tych krajach. 

W ten sposób rosyjski federalny środek masowego przekazu przeinacza słowa autora artykułu i podaje osobistą opinię eksperta jako stanowisko rządu USA. Na stronie internetowej Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS) ani w otwartych źródłach nie znaleźliśmy żadnej wzmianki o tym, że Departament wzywał państwa członkowskie NATO do przygotowania się na nadchodzącą wojnę z Rosją i o gotowości do rozmieszczenia wojsk amerykańskich na Ukrainie na stałe. Redakcja StopFake wysłała oficjalne zapytanie do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS) i w chwili publikacji artykułu nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.