Kremlowskie środki masowego przekazu oznajmiły, że Ukraina, podobnie jak Polska, w wyniku II wojny światowej uzyskała największe korzyści. W ten sposób w Rosji zareagowano na oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego o tym, że II wojna światowa rozpoczęła się dzięki zmowie reżimów totalitarnych. W rzeczywistości w wyniku wojny w latach 1939-1945 Ukraina poniosła znaczne straty. Straty wśród ludności były jednymi z największych wśród uczestniczących w wojnie krajów, a straty materialne stanowiły 42% wszystkich strat ZSRR.   

Zrzut ekranu ze strony RT russian

Kreml ogólnie nerwowo reaguje na wszystko, co dotyczy II wojny światowej, zwłaszcza gdy coś jest sprzeczne z rosyjską mitologią o „narodzie wyzwolicieli”. W Moskwie wypowiedź Zełeńskiego o tym, że Polska jako pierwsza zetknęła się ze „zmową reżimów totalitarnych”, która następnie doprowadziła do II wojny światowej, wywołała szereg oświadczeń, że takie słowa są „obraźliwe dla dziesiątków milionów ludzi, których krewni zginęli w trakcie wyzwolenia Europy od nazistów”.    

Kreml oświadczył, że takie stwierdzenia „nie mają nic wspólnego z prawdziwą historią, z faktami” i zostały sformułowane w celu „wyrażenia poparcia dla tych sił na Zachodzie, które chcą przepisać historię II wojny światowej”.

Wszystko skończyło się na tym, że, jak się okazuje, „Polska i Ukraina to dwa kraje, które względem wyników II wojny światowej uzyskały największe korzyści. Dlatego opłaca się im dziś stawiać Rosję na równi z Hitlerem i twierdzić, że to właśnie my rozpoczęliśmy wojnę”.

Zrzut ekranu ze strony ukrinform.com
Zrzut ekranu ze strony uatv.ua

W trakcie II wojny światowej Ukraińcy ponieśli więcej ofiar w ludziach niż Wielka Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone i Francja łącznie.

Ogólnie, według różnych źródeł, straty ludzkie wynosiły od 5 do 10 milionów ludzi, straty materialne stanowiły 42% całkowitych strat ZSRR, zrujnowano 714 miast i miasteczek, 28 tysięcy wiosek, 16,5 tysięca przedsiębiorstw przemysłowych zostało zniszczonych. Ponadto wszystkie ziemie ukraińskie znalazły się pod okupacją sowiecką.

Łączne straty demograficzne Ukrainy – w tym zabitych, ofiar obozów koncentracyjnych, deportowanych, ewakuowanych i tych, którzy udali się na przymusowe wygnanie – wynoszą co najmniej 14 milionów osób.  

W rzeczywistości straty ludności ukraińskiej stanowią od 40 do 44% wszystkich strat ludzkich w ZSRR. Z 41,7 miliona ludzi, którzy mieszkali przed wojną w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej (USRR) w 1945 roku pozostało tylko 19,4 miliona.

Zarówno Niemcy, jak i ZSRR są w równym stopniu odpowiedzialne za wybuch wojny. Jednak przez 50 lat sowieccy historycy na każdy możliwy sposób ukrywali informację o tym, że w 1939 roku Stalin koordynował swoje działania z Hitlerem.