Dziewięciu na dziesięciu Ukraińców wierzy w swoje zwycięstwo w wojnie z Rosją. Działania Sił Zbrojnych Ukrainy przeciwko okupantom popiera 98% Ukraińców. Rosyjskie media wciąż szerzą dezinformację o wojnie w Ukrainie. Tym razem poinformowały, że Ukraińcy popierają putinowską „operację specjalną” – w ten sposób agitprop nazywa pełnoskalową rosyjską inwazję na Ukrainę i masowe mordy ludności cywilnej. Rosyjscy „eksperci” – mówiąc o stosunku do okupantów – zapewniają, że obywatele Ukrainy nie wierzą w „świętą wojnę z agresorem”.

„W Ukrainie jest 5% ideowych nacjonalistów. Reszta po prostu siedzi cicho i modli się, aby Rosjanie przyszli i ich wyzwolili, kończąc tę straszną historię, kiedy łamie się świadomość i niszczy pamięć” – zapewnia kolejny „ekspert” z Rosji.

Zrzut ekranu – facebook.com

Narracja o „nacjonalistach” i „nazistach” w Ukrainie została wykorzystana przez Rosję jako pretekst do rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na ukraińskie terytorium 24 lutego 2022 roku.

Ukraina nie potrzebuje denazyfikacji. W Ukrainie nie dochodzi do naruszenia praw ludności rosyjskojęzycznej ani ludobójstwa ludności rosyjskojęzycznej obwodów donieckiego i ługańskiego. Szczegółowe analizy tych fake newsów przeczytasz w artykułach: „Ukraina potrzebuje denazyfikacji – fałsz” oraz „Ukraina dokonała ludobójstwa na mieszkańcach Donbasu – fałsz”. W Ukrainie nie ma też 95% populacji, która „modli się po cichu” i „czeka na nadejście Rosjan” – liczby te istnieją jedynie w fantazjach Rosji. Po bezcelowych, rosyjskich bombardowaniach miast, zniszczeniu infrastruktury cywilnej i po masowych mordach poziom samoidentyfikacji Ukraińców osiągnął bezprecedensowy poziom za cały okres 30 lat niepodległości kraju.

Zgodnie z badaniem sondażowym przeprowadzonym przez grupę Rating 18 marca dziewięciu na dziesięciu Ukraińców wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją. To przekonanie podziela dokładnie 93% obywateli Ukrainy.

Zrzut ekranu – prezentacja grupy socjologicznej „Rating”

Zbrojna agresja Rosji na Ukrainę kolosalnie podniosła także ocenę zaufania obywateli do Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU). Po  pełnoskalowej inwazji okupantów wiara w SZU sięgnęła 98%. 80%. Ukraińców stwierdziło, że gotowi są bronić Ukrainy z bronią w ręku. Pod względem płci gotowość do walki za Ukrainę wyraziło 90%. mężczyzn i 70%. kobiet. Nie ma zatem żadnej mowy o Ukraińcach „czekających na nadejście Rosjan”. Absolutna większość ukraińskich kobiet i mężczyzn jest gotowa do obrony swojego kraju i własnej wolności.

Zrzut ekranu – prezentacja grupy socjologicznej „Rating”

Ponadto obecnie zdecydowana większość Ukraińców jest przekonana, że Rosja (98%) i Białoruś (84%) to kraje wrogie. Stosunek do tych państw znacznie się pogorszył po rozpętaniu przez te państwa pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Dla porównania w grudniu 2021 roku Rosja była uważana za wrogie państwo przez 72% Ukraińców, a Białoruś przez 48%.

Twierdzenia Rosji o „ratowaniu” Ukraińców w ich własnym kraju są całkowitym kłamstwem i cynizmem. Po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła krwawe okrucieństwa wobec ukraińskich cywilów. Fakt ten jest potwierdzany przez szereg organizacji międzynarodowych z całego świata.

23 marca Departament Stanu USA potwierdził, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne na terytorium Ukrainy, w tym m.in. bezmyślne ataki na ludność cywilną. Ponadto 16 marca Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że rosyjskie ataki prowadzą do masowych ofiar wśród ukraińskich cywilów, do zniszczenia infrastruktury cywilnej i klęsk humanitarnych (paragraf 75).

Co więcej, na dzień 28 marca już 42 kraje wystąpiły do Międzynarodowego Trybunału Karnego (Trybunału w Hadze) z wnioskiem o zbadanie zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa popełnionych przez Rosję w Ukrainie.