Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił o prawnej niedopuszczalności wydania organom ścigania Federacji Rosyjskiej obywatela Ukrainy Ihora Mazura (na zdj.).

Ihor Mazur to znany ukraiński działacz polityczny, oficer sił zbrojnych Ukrainy czynnie walczący przeciwko rosyjskiej agresji. Mazur został zatrzymany przez polską straż graniczną 9 listopada ubiegłego roku, po tym jak Rosja wpisała go na listę ściganych przez Interpol. Prokuratura nie wystąpiła wtedy o aresztowanie Mazura i mógł on powrócić na Ukrainę. Ale sprawa rosyjskiego wniosku o ekstradycję nie została wtedy zamknięta

Postanowienie polskiego sądu zamyka drogę do ekstradycji ukraińskiego polityka i wojskowego. Sąd nie zgodził się na wydanie Mazura Rosjanom, ponieważ istnieje obawa, że w razie wydania go Federacji Rosyjskiej prawa i wolności Mazura mogą zostać naruszone. Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie oznacza również, że Ihor Mazur może wjeżdżać na teren RP i nie może być kolejny raz zatrzymany w oparciu o ten sam wniosek Federacji Rosyjskiej.

Warto dodać, że prokurator również rekomendował niewydawanie Mazura. Według nieoficjalnych informacji prokurator zwróci się również o wykreślenie Mazura z listy ściganych przez Interpol.

Sprawa Mazura od początku była traktowana przez wielu polskich i ukraińskich polityków, ekspertów jako rosyjska prowokacja. Rosja wykorzystuje bowiem międzynarodowe narzędzia służące walce z przestępczością do swoich politycznych celów. W tym Interpol.

PB

Fot. FB Ihora Mazura