Źródło: EU vs Disinfo

„Sputnik” próbował ostatnio przekonać Mołdawian do tego, że mieszkańcy kraju rzekomo nie chcą obywatelstwa UE. Wykorzystywano przy tym fałszywe informacje i wyrwane z kontekstu dane.

Prokremlowski środek masowego przekazu opublikował na swojej stronie internetowej w Mołdawii artykuł, w którym stwierdzono, że ilość obywateli tego kraju, którzy złożyli podanie o nadanie im obywatelstwa rumuńskiego (obywatelstwo jest nadawane wszystkim mieszkańcom Mołdawii, posiadającym korzenie rumuńskie) stale się zmniejsza.

W artykule pt. „Niemożliwe i zaskakujące: ile Mołdawian otrzymało obywatelstwo rumuńskie w 2016 roku” stwierdzono, że w roku 2016 rumuńskie dowody osobiste otrzymanło tylko 51 obywateli Mołdawii.

„Sputnik” przemilczał to, że liczba ta dotyczy ilości obywateli, którzy otrzymali rumuński dowód osobisty i którzy już mieszkają w Rumunii.

Wspomniane przekłamane stwierdzenie zostało, niedługo po opublikowaniu, sprostowane przez mołdawską inicjatywę przeciwdziałania dezinformacji – Stop Fals.md.

W rzeczywistości, według oficjalnych statystyk Narodowego Biura ds. Obywatelstwa Rumunii, w roku 2016 obywatelstwo rumuńskie nadano 61 206 Mołdawianom.

Według statystyk ilość złożonych podań o obywatelstwo rumuńskie wzrosła w porównaniu z rokiem 2015 – wtedy pozytywnie rozpatrzono 45 507 podań o obywatelstwo, a w 2017 roku obywatelstwo otrzymało 68 626 osób.

Ilość złożonych podań w rzeczywistości rośnie, a nie spada.

Rzeczywiście, jest to „niewiarygodne”!

Źródło: EU vs Disinfo