Prokremlowskie wydanie «NewsFront» rozpowszechniło informację o tym, że w Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy (CKW) w trakcie przeprowadzenia drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie rzekomo nie uwzględniano praw obywatelskiсh osób niepełnosprawnych. Środki masowego przekazu doszły do takiego wniosku na podstawie przemówienia Rzecznika Praw Obywatelskich przy Radzie Najwyższej Ukrainy – Ludmyły Denisowej na briefingu 21 kwietnia.

Zrzut ekranu ze strony NewsFornt

W przemówieniu ukraińska ombudsman rzeczywiście poruszyła problemy związane z dostępem do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych podczas drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Nie mówiła ona jednak o tym, że CKW nie zapewnia praw osobom niepełnosprawnym na całym terytorium Ukrainy, a opowiedziała o szeregu konkretnych sytuacji, które ujawniono w trakcie kontroli.

„W chwili obecnej jesteśmy po sprawdzeniu 35 lokali wyborczych, w tym również 12, które sprawdzaliśmy już w trakcie pierwszej tury. W 5 lokalach nadal nie wyeliminowano ujawnionych wcześniej nieprawidłowości. Są to naruszenia wobec osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie w ogóle dostać się do tych lokali wyborczych. Z 35 sprawdzonych przez nas lokali wyborczych w 23 ujawniono przypadki złamania praw obywatelskich. W 12 – niezabezpieczony dostęp do placówki dla osób niepełnosprawnych. Lokal wyborczy znajduje się na pierwszym piętrze, a osoba niepełnosprawna w ogóle nie ma możliwości tam się dostać – winda nie działa, bądź w ogóle jej brak. W 11 placówkach miało miejsce opóźnienie na 40 – 50 minut otwarcia lokalu wyborczego. Zaobserwowano również niewystarczającą ilość kabinek do tajnego głosowania. Urny wyborcze również nie były zabezpieczone w wystarczającej liczbie” – powiedziała Denisowa.

 

Fakt, że Ukraina gwarantuje prawo głosu osobom niepełnosprawnym, zaświadcza ratyfikowana w 2009 roku „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.  Stwierdza ona, że osoby niepełnosprawne mają równe prawa, możliwości i obowiązki w procedurze udziału w procesach wyborczych i politycznych na równi z innymi obywatelami.

W przeddzień wyborów na Ukrainie zastępca przewodniczącego CKW – Jewhen Radczenko powiedział, że osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z procedury głosowania w miejscu zamieszkania.

„Mogą oni samodzielnie lub z pomocą innych wyborców napisać wniosek do okręgowej komisji wyborczej, aby znaleźć się na liście wyborców. Osoby, które zgłoszą się do obwodowych komisji wyborczych na czas, nie będą miały problemów z głosowaniem. Wnioski będą mogły składać do godziny 20:00 w piątek przed wyborami” – cytuje Radczenkę „UA.TV”.

O tym, że CKW Ukrainy pracowała nad zapewnieniem równych praw do głosowania wszystkim obywatelom Ukrainy, świadczy, chociażby, fakt przeprowadzenia spotkania roboczego z kierownikiem projektu Rady Europy „Wspieranie przejrzystości, integracji i uczciwości praktyki wyborczej na Ukrainie” Inną Zubar, wiceprzewodniczącym Ogólnoukraińskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych „Związek Organizacji Inwalidów Ukrainy” Serhijem Bogdanowym oraz zastępcą przewodniczącego Centralnego Zarządu Ukraińskiego Towarzystwa Niewidomych – Mychajłem Nowoseckim. Według informacji służby prasowej CKW – w trakcie spotkania przedyskutowano kwestie związane z tym, jak najlepiej zorganizować pracę lokali wyborczych w trakcie wyborów prezydenckich.

„W trakcie intensywnej sesji uczestnicy spotkania zidentyfikowali kilka kierunków, na których te prace powinny być skupione w najbliższej przyszłości. Przede wszystkim chodzi o przygotowanie lokali wyborczych – w szczególności zainstalowanie ramp. W tym kierunku warto skontaktować się z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy, które zorganizowałoby odpowiednie prace przy współpracy z władzami lokalnymi ” – czytamy w raporcie spotkania.