Szereg rosyjskich mediów propagandowych – Argumenty i fakty, Izwiestija, Russia Today, Sputnik, Komsomolskaja Prawda, 5 kanał – napisało, że powodem odmowy przyjęcia przez Czechy imigrantów z Afryki są Ukraińcy.

Zrzut ekranu ze strony Argumenty i Fakty

Rosyjskie publikacje powoływały się na oświadczenie czeskiego premiera Andreja Babiša, który, jak donosi Radio Praga, przed odlotem na spotkanie w sprawie nielegalnej migracji z krajów Afryki z premierami Włoch i Malty zauważył, że „Czechy nie przyjmą więcej ani jednego uchodźca, dostającego się do Unii Europejskiej przez Morze Śródziemne, ponieważ przyjmują ludzi z Ukrainy”.

Rosyjscy propagandyści zaczęli tworzyć historie o „napływie migrantów z Ukrainy” oraz o tym, że Czechy „udzieliły schronienia wielu obywatelom Ukrainy”.

Zrzut ekranu ze strony Komsomolskiej Prawdy

 

W rzeczywistości, pisze BBC, Republika Czeska już w 2017 roku odmawiała przyjmowania migrantów. Zgodnie z systemem kwot, do września 2017 r. Republika Czeska miała udzielić azylu 2691 migrantom, ale tego nie zrobiła.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej – w kraju rzeczywiście mieszka i pracuje wielu Ukraińców. Na 31 maja 2018 roku z 542 tys. cudzoziemców legalnie mieszkających w kraju, 22,5% (122 tys.) to osoby pochodzące z Ukrainy. Ten wskaźnik jest największy. Na drugim miejscu są – obywatele Słowacji, których jest ponad 110 tysięcy, na trzecim – Rosjanie w liczbie 36 tysięcy. W kraju pracuje 70 tys. Ukraińców spośród 374 tys. legalnych migrantów zarobkowych, większość pozostałych pochodzi z innych krajów członkowskich UE. Według czeskiego wydania Hospodářské noviny przez ostatnie 2 lata w Republice Czeskiej zatrudnionych było 24137 obywateli Ukrainy, którzy zostali przywiezieni do kraju przez firmy ze względu na brak wykwalifikowanej siły roboczej. Przy tym tylko 8 osób z Ukrainy otrzymało w 2017 roku azyl.

W jednym z najnowszych raportów czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zaznaczono, że w pierwszym półroczu policja zatrzymała 2376 nielegalnych migrantów, głównie z krajów Europy Wschodniej: Ukrainy, Rosji i Mołdawii.

Warto zauważyć, że szef czeskiego rządu wielokrotnie wypowiadał się przeciwko nielegalnej migracji z Afryki. Na przykład w lipcu Republika Czeska odmówiła przyjęcia 450 migrantów, których władze Włoch uratowały w pobliżu wybrzeża kraju, powołując się na porozumienia przywódców UE.