Wiele rosyjskich mediów propagandowych – NTV, Zwiezda, Ukraina.ru, Moskowskij Komsomolec, Russkaja Wiesna, Komsomolskaja Prawda opublikowało wiadomości, w których twierdzą, że Ukraina zbliżyła się do „czołówki w światowym antyrankingu dłużników”. „Ukraina zbliża się do pierwszego miejsca na liście największych dłużników na świecie” – podały rosyjskie media.

Zrzut ekranu ze strony NTV
Zrzut ekranu strony MK
Zrzut ekranu ze strony Ukraina.ru

W swoich materiałach powołują się na ukraińskiego polityka Walentyna Naływajczenkę, który opublikował takie oświadczenie na Facebooku.

W rzeczywistości Naływajczenko się myli, a Ukrainie wciąż daleko do światowych liderów zadłużenia.

Po pierwsze, według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dług narodowy Ukrainy wynosi 70,5% PKB. Jest to mniej niż na przykład we Francji, gdzie zadłużenie wynosi 96,7% lub w Wielkiej Brytanii – 87,4%. W Stanach Zjednoczonych dług wynosi 106% PKB, w Grecji – 188,1%, a światowym liderem jest Japonia z zadłużeniem rzędu 238,2%.

Dane MFW

W swoim regionie Ukraina rzeczywiście jest krajem z jednym z największych długów publicznych. Większe zadłużenie jest tylko na Węgrzech – 71,3%.

Po drugie, w ciągu ostatnich 2 lat dług publiczny Ukrainy ustabilizował się, kraj pomyślnie spłaca zaciągnięte wcześniej kredyty. I choć dług stopniowo wzrasta od roku 2010 to w ubiegłym wskaźnik ten się ustabilizował. Głównymi przyczynami tego wzrostu, według danych platformy analitycznej VoxUkraine, był kryzys gospodarczy w latach 2014-2015 w wyniku aneksji Krymu i okupacji części obwodu donieckiego i ługańskiego, a także 60% dewaluacja hrywny.

Jeśli policzymy dług publiczny w dolarach, to najbardziej Ukraina zadłużona była w roku 2017. Czyli w 2018 roku jej dług publiczny się zmniejszył. Na koniec listopada dług publiczny i produktywny dług publiczny wynosił 74,76 miliarda mld dolarów, podczas gdy w grudniu 2017 roku wynosił o 2 mld więcej – 76,31 mld dolarów.

Jak pisze VoxUkraine – w 2015 roku dług publiczny ustabilizował się na poziomie nie wyższym niż 72% PKB z powodu restrukturyzacji zadłużenia, reformom strukturalnym i wznowieniu wzrostu gospodarczego.

Zastępca szefa Strategicznej Grupy Doradczej przy Gabinecie Ministrów – Pavel Kuchta oświadczył, że w 2018 r. sytuacja uległa poprawie. „Teraz zmniejszamy obciążenie gospodarki zadłużeniem, ale te długi zostały nagromadzone wcześniej. Od roku 2009 do 2013 Ukraina naprawdę żyła nie za swoje” – powiedział ekonomista.