Większość Polaków negatywnie ocenia działania Władimira Putina. Jednak rosyjski przywódca wzbudza uznanie wśród 9% naszych rodaków.

Autorzy opracowania „Polska-Rosja. Diagnoza społeczna” zwracają uwagę, że istnieje wyraźna rozbieżność pomiędzy postrzeganiem władz Rosji i społeczeństwa. Takie spojrzenie charakteryzowało też podejście do Rosji przed 2014 rokiem. Polacy m.in. uważają, że „Zwykli Rosjanie nie mają wpływu na działanie Kremla, dlatego nie można ich winić za politykę zagraniczną Rosji”- tak sformułowaną tezę w badaniu poparło 76% respondentów. Jednak 39% zgadza się ze zdaniem: „Winę za agresywną politykę zagraniczną ponosi nie tylko Kreml, ale i większość zwykłych Rosjan, którzy ją popierają”.

Imperializm, ekspansja, agresja, propaganda, kłamstwo i manipulacja to słowa, które respondentom kojarzą się polityką zagraniczną Rosji.

Według autorów opracowania Polacy na ogół nie tylko nie mają do Rosjan żalu bądź pretensji za politykę, którą realizuje Kreml, ale przejawiają dużą dozę zrozumienia dla złożoności relacji między rosyjskim społeczeństwem a władzą. Jednak odpowiedzi na inaczej sformułowane pytania w tym badaniu wskazują, że duża grupa respondentów widzi związek i odpowiedzialność społeczeństwa rosyjskiego za prowadzoną przez Kreml politykę. 40% respondentów nie jest gotowa narodu rosyjskiego obdarzać sympatią ze względu właśnie na fakt, że Kreml ma wsparcie społeczne.

Polacy w zdecydowanej większości uważają, że Rosja w 2014 roku dokonała agresji na Ukrainę (70%) i że Rosja łamie prawo międzynarodowe (71%). Warto podkreślić, że władze Polski dokładnie w taki sposób klasyfikują rosyjskie działania wobec Ukrainy od lutego 2014 roku.

Ocena stopnia zagrożenia Rosji dla polskiego bezpieczeństwa ściśle jest powiązana z wiekiem respondentów: o zagrożeniu ze strony Rosji przekonanych jest 69% badanych w wieku 55–64 lata i zaledwie 35% respondentów najmłodszych, w wieku 18–24 lata.

Polacy zdecydowanie krytycznie oceniają Władimira Putina. Jego działalność negatywnie ocenia 60%. Jednak 9% respondentów oceniło jego działalność pozytywnie.

Badanie „Polska-Rosja. Diagnoza społeczna” zostało przeprowadzone na zlecenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w czerwcu bieżącego roku. Badanie przeprowadzono na próbie 1009 dorosłych Polaków, reprezentatywnej dla struktury ludności Polski pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania i województwa.

PB

Źródło: http://cprdip.pl

Polub nasz profil na:

Twitterze: https://twitter.com

Instagramie: https://www.instagram.com

Facebooku: https://www.facebook.com