Damian Duda, polski medyk pola walki, który służy na Ukrainie, opowiada o swoich doświadczeniach z rosyjską propagandą i dezinformacją – od bycia jej odbiorcą do stania się celem jej ataku.