Hiszpańskie i włoskie media donoszą o wydarzeniu, które nie miało miejsca – ekstradycji 50. obcokrajowców za wizytę na Donbasie.

Hiszpańska gazeta  “Público” , w dniu 5 maja poinformowała o tym, że „Kijów domaga się od UE zatrzymania i ekstradycji na Ukrainę 50. <<antyfaszystów>> podejrzewanych o terroryzm”, a wśród nich – siedmiu obywateli Hiszpanii oraz europosłankę z Włoch, Eleonorę Forenzę. Cała grupa składała się z przedstawicieli ruchów komunistycznych i w składzie tak zwanej „karawany antyfaszystów na Donbasie” przybyła na niekontrolowane przez Ukrainę tereny „ORDŁO” („oddzielne rejony obwodów donieckiego i ługańskiego”) wjeżdżając od strony Federacji Rosyjskiej. Obcokrajowcy znajdowali się na tych terenach od 29 kwietnia do 5 maja br. Przekraczając niekontrolowaną przez stronę ukraińską granice ze strony Rosji złamali oni prawo ukraińskie.

Artykuł opublikowany przez Público

Najwyższym urzędem państwowym na Ukrainie, zajmującym się sprawami ekstradycji jest Prokuratura Generalna Ukrainy. W biurze prasowym PGU na zapytanie StopFake odpowiedziano, iż nie otrzymali od ukraińskich organów ścigania wniosków w sprawie ekstradycji 50. obcokrajowców, oraz nie wysyłano wniosków o ekstradycję w tej sprawie do odpowiednich urzędów UE.

Co ciekawe, w artykule powołano się na notę dyplomatyczną z MSZ Ukrainy, skierowaną do włoskiego MSZ w dniu 28 kwietnia. Rzekomo właśnie w tej nocie mieścił się wniosek o zatrzymanie i ekstradycję E.Forenzy.

Wydanie „Público” stwierdza, że rzecznik prasowy ukraińskiego MSZ Marjana Beca oświadczyła: Kijów domaga się, aby „władze włoskie aresztowały eurodeputowaną i resztę uczestników grupy przed tym, jak fizycznie trafią oni na teren Donbasu”.

Ten fake został rozpowszechniony również przez rosyjskojęzyczne komunistyczne wydawnictwo „Красная весна”.

Na swoim profilu na Facebook’u  Eleonora Forenza, w kontekście swej wizyty na terenie Donbasu napisała, że „Kijów wysłał wniosek o ekstradycję i oskarżył nas o terroryzm”.

 

Cytując jej oświadczenie włoska prasa opublikowała szereg artykułów z odpowiednimi nagłówkami: „Rząd ukraiński: Włochy powinny zaaresztować posłankę do EP Eleonorę Forenze”, „Terroryzm, Forenza i „Banda Bassotti” na Donbasie z „karawaną antyfaszystowską”. Kijów chce oskarżyć ich o terroryzm”, „Donbas Forenza: Kijów chce oskarżyć nas, a rząd włoski milczy”.

Nie jest to jednak prawdą, ponieważ w nocie ukraińskiego MSZ wysłanej do Włoch w dniu 28 kwietnia nie ma mowy o zatrzymaniu czy ekstradycji osób, które złamały prawo ukraińskie. Ambasador Ukrainy we Włoszech Jewhenij Pieriełyhin przedstawił dziennikarzom StopFake tekst dokumentu wysłanego przez stronę ukraińską do włoskiego MSZ.

„Ambasada Ukrainy w Republice Włoskiej pozdrawia Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Republiki Włoskiej i pragnie wyrazić żal z powodu zaplanowanego wyjazdu na tymczasowo okupowane tereny Donbasu, a dokładnie do miast Donieck i Ługańsk, w składzie tak zwanej „Karawany antyfaszystów” (projekt zespołu „Banda Bassotti”) grupy obywateli włoskich, w tym deputowanej Parlamentu Europejskiego Eleonory Forenzy.

Celem wizyty jest udział w „Komunistycznym Forum Europejskim” w dniu 3 maja 2017 roku. Wizyta grupy delegatów włoskich na niekontrolowanych przez rząd Ukrainy terenach Donbasu jest poważną prowokacją skierowaną w integralność terytorialną Ukrainy i stanowi złamanie prawa dotyczącego terenów okupowanych, co wiąże się z odpowiedzialnością karną (Artykuł 332-1, paragraf 1 Kodeksu Karnego Ukrainy). Oprócz tego, taka wizyta przeczy oficjalnemu stanowisku rządu włoskiego i podstawom prawa międzynarodowego, sformułowanego przez odpowiednie instytucje międzynarodowe. W związku z powyższym strona ukraińska zwraca się do odpowiednich organów władz Włoch i prosi o podjęcie kroków niezbędnych do niedopuszczenia do przeprowadzenia wspomnianej wizyty.

Ambasada Ukrainy w Republice Włoskiej jest wdzięczna za działania, które mogą zostać podjęte w związku z zaistniałą sytuacją, i przesyła wyrazy szacunku dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Republiki Włoskiej.”

Ponadto rzecznik prasowy Ambasady Ukrainy we Włoszech Władysław Muszka oświadczył StopFake: „sprawa nie dotyczy 50. osób, a tym bardziej obywateli innych krajów członkowskich UE”.

„W liście do włoskiego MSZ Ukraina nie wnioskowała o zatrzymanie czy ekstradycję tych ludzi, oskarżając ich o terroryzm”, – dodał W. Muszka.

3 maja ukraińskie środki masowego przekazu również poinformowały o tym, że MSZ Ukrainy potwierdza – grupa ultralewicowców z europosłanką Eleonorą Forenzą na czele skierowała się na tereny Donbasu, kontrolowane przez separatystów prorosyjskich. Poinformowano również, że włoski MSZ podkreśla, iż wspomniana wizyta jest prywatną inicjatywą i nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Włoch.

Komentując ten incydent dla prasy ukraińskiej, przedstawicielka MSZ Marjana Beca również nie wspominała o zatrzymaniach czy ekstradycji. Zaznaczyła jednak, że strona ukraińska złoży stosowny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności włoskiej parlamentarzystki.