Brojni ruski mediji ove nedelje objavljivali su priče tvrdeći da je ukrajinska kompanija Naftogaz izgubila tužbu protiv ruske kompanije Gazprom. Ukraina.ru, RIA Novosti i mnogi drugi su požurili da prošire ovu lažnu vest.

Website screenshot Korrespondent
Website screenshot Obozrevatel
Website screenshot RIA

 

Ove lažne tvrdnje su klasičan slučaj ruske propagandne manipulacije. Naftogaz nije podneo tužbu protiv Gazproma, već protiv odluke Evropske komisije donete oktobra 2016. koja je dozvolila Gazpromu da poveća upotrebu nemačkog Opalskog gasovoda. Ova odluka je dozvolila Moskvi da proširi gasovod Severni tok i zaobilazi Ukrajinu kada snabdeva Evropu gasom. Osim toga, ovaj spor nikada nije postao tužba jer je Evropski sud pravde doneo odluku da „odbaci tužbu kao neprihvatljivu“.

Naftogaz potvrđuje da se ne radi o tome da je Naftogaz izgubio od Gazproma, već da je Sud zaključio da odluka EU o gasovodu Opal nije bila konačna i da ona treba da se implementira na nacionalnom nivou (tj. u Nemačkoj) i stoga nije podložno osporavanju na Evropskom sudu.

Website screenshot UNIAN

U martu 2017. godine Naftogaz je podneo tužbu Opštem sudu Evropskog suda pravde, boreći se za  ukidanje odluke Evropske komisije o proširenju pristupa Gazproma gasnom gasovodu OPAL. Naftogaz je smatrao da su odluke Evropske komisije donete bez konsultovanja sa Ukrajinom što je u suprotnosti sa članom 274 Sporazuma o pridruživanju između Ukrajine i EU, kao i obaveze EU u skladu sa nizom drugih međunarodnih ugovora.

Ukidanje ograničenja Gazpromovom pristupu gasovodu Opal je bila inicijativa nemačke federalne Agencije za gas, telekomunikacije i saobraćaj (Bundesnetzagentur).

Nemački gasovod Opal (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung) ide duž istočne granice Nemačke. Prima gorivo sa gasovoda Severni tok 1 sa Baltičkog mora i prenosi ga potrošačima u Nemačkoj i Češkoj.

U julu 2017. godine Opšti sud EU odbacio je zahtev Poljske da obustavi sporazum između gasovoda Opal i Gazproma. Poljska je tvrdila da će Gazpromovi povećani prevoz gasa preko Opala umanjiti ulogu Poljske kao tranzitne države i umanjiti njen uticaj na buduće pregovore o snabdevanju gasom.