Латинський термін “immunis” не має нічого спільного ані з рабами, ані зі збиранням трупів. Він означав у Стародавньому Римі звільнення від цивільних або військових повинностей і пов’язаний з юридичним значенням слова “імунітет”. Медичний термін “імунітет” з’явився пізніше, з розвитком імунології як науки. 

Користувачі соцмереж поширюють інформацію про те, що слово “імунітет” походить від того, як називали у Стародавньому Римі рабів, яких використовували для збирання трупів під час епідемії. 

Скриншот – facebook.com

У публікаціях додають, що “рабів, котрі вижили після збирання трупів”, звільняли і давали “immunitas”. Разом із цим твердженням поширюється і гравюра. 

Зворотний пошук по зображенню в Google показав, що на гравюрі зображені гладіатори, а не раби, які прибирають трупи під час епідемії.

Скриншот – romanoimpero.com, “Тіло гладіатора проносять через Ворота Лібітіни”

Визначення імунів (лат. – immunis) в Римській імперії не мало стосунку до рабів, а переважно вживалося в римській армії. Відповідно до “Римського військового глосарію“, дослівно “імуни” означало “звільнені” – люди, які могли не виконувати такі рутинні обов’язки, як риття канав або патрулювання бастіонів, оскільки вони володіли спеціалізованими навичками, а тому виконували особливі завдання. Римський військовий експерт Вегецій перераховував серед солдатів-імунів інженерів, теслярів, мулярів, майстрів, які роблять вози, ковалів, художників та інших ремісників. 

Також немає згадок про рабів і в “багатомовному юридичному словнику-довіднику”, виданому Київським національним університетом ім. Шевченка, який визначає термін “Immūnis” наступним чином:

Immūnis , e (арх. Immoenis) (від in – не + munia – обов’язки, повноваження, службові справи) – 1. вільний від громадських повинностей (особливо від військової служби) (напр. жерці, чоловіки старше 45 років), звільнений від податків, поборів; 2. недоторканний; 3. непричетний, який не бере участі в чому-небудь; 4. недоторканний, непорушний, незайманий, неушкоджений; 5. чистий, незаплямований. Immūnis militiā – звільнений від військової повинності”.

“Immunitas” не був документом, що звільняє від рабства. У тому ж словнику нижче наводиться і визначення “immunĭtas”:

Immunĭtas, ātis (f) (від immūnis – вільний від повинностей, податків, недоторканний) – 1. звільнення від повинностей, пільга; 2. свобода; 3. юр. виключне право. За часів Римської імперії надавалося окремій особі, соціальній категорії або громаді сенатом”.

Скриншот – “Багатомовний юридичний словник-довідник”, стр. 179-180

Це ж визначення подано і в “Оксфордському класичному словнику”: “Immunitas – це звільнення спільноти або окремої особи від зобов’язань перед римською державою”. Такий імунітет надавався рішенням сенату або указом імператора і був звільненням від римських податків або інших повинностей (військова служба, примусова праця, постачання продовольством римських чиновників і солдатів).

Саме звідти походить юридичний термін “імунітет”:

“Імунітет – загальноправовой термін, який означає звільнення певного кола суб’єктів права від дії загальних правових норм. Так, в міжнародному праві відомі І. державний, дипломатичний та інші. У конституційному праві значиться як недоторканність (особливий привілей) деяких категорій посадових осіб держави: І. депутатський, президентський, суддівський”.

Медичний же термін виник із розвитком імунології як науки. Згідно зі статтею в Encyclopedia.com про історію імунології, англійський учений Едвард Дженнер досліджував питання формування людського імунітету до віспи, якщо до того був контакт із коров’ячої віспою. А в 1908 році Нобелівську премію в галузі медицини за праці з імунітету отримали Ілля Мечников і Пауль Ельріх. 

У підручнику “Мікробіологія, вірусологія та імунологія” для вищих медичних освітніх установ дається наступне визначення:

“Імунітет – це спосіб захисту організму від живих тіл і речовин, які несуть на собі ознаки чужорідної генетичної інформації”.

Раніше StopFake спростовував подібні фейки: “Фейк: Тест на COVID-19 ідентичний одному з покарань Стародавнього Єгипту” та “Маніпуляція: «Локдаун» – слово з тюремної лексики“.