Руските СМИ отново се притесняват за езиковия въпрос в Украйна и предричат, че скоро ще последват протести и страната ще се разцепи. Този път повод за вълненията бе новият законопроект за задължителните квоти за телевизионни предавания и филми на украински език. Народните депутати Николай Княжицки и Виктория Сюмар предлагат квотите да бъдат увеличени до 75% от телевизионното време за денонощие за националните телевизионни канали и до не по-малко от 50% за регионалните. По мнението на руските СМИ този закон не само ще ограничи употребата на руския език, но и „ще засегне националните малцинства в Западна Украйна“, и ще доведе до „протести и конфликти“. Всъщност авторите на закнонопроекта имат предвид нещо друго, а и националните изследвания показват съвсем различна картина.

Скриншот на сайта ntv.ru
Скриншот на сайта ntv.ru

Както съобщава НТВ „с езиковата инициатива на Радата фактически се въвежда забрана за използването не само на руския език, но и на регионалните езици на националните малцинства в западната част на страната“. А „експертите“ от т.нар. „Донецка народна република“, цитирани от „Известия“, заявяват, че „инициативата ще доведе до още по-голямо разделение в обществото, което може да доведе до простести“.

Един от авторите на законопроекта Николай Княжицкий обясни, че „законопроектът не ограничава жизнените функции на нито един език, на нито един народ в Украйна. Той само подкрепя украинския език, който може да бъде подкрепян само от украинската държава, за разлика от руския, полския или някой друг език“. За сега законопроектът е предоставен на профилния комитет за запознаване.

Скриншот на glavcom.ua
Скриншот на glavcom.ua

Всъщност резултатите от едно от последните изследвания на Центъра „Разумков“ „Идентичност на гражданите на Украйна в новите условия: състояние, тенденции, регионални особености“ показват, че украинците вече се отнасят много толерантно към езиковите въпроси. 92% от респондентите се гордеят и се отнасят положително към украинския език, 65,1% от интервюираните владеят свободно украински, а 55,9% считат, че украинският трябва да бъде държавен и официален език, а руският може да се използва на битово ниво, както и другите езици на националните малцинства.

Скриншот на сайта razumkov.org.ua
Скриншот на сайта razumkov.org.ua

Друго изследване, този път на Украинския независим център за политически изследвания, показва, че хората от юго-източните региони, които говорят на руски,  твърдят, че украинският език е подложен на дискриминация и е „необходимо той да бъде защитен и развит, за да бъдат преодоляни последствията от политиката на русификация, която бе провеждана в СССР“. 80% от говорещите на руски участници в изследването са заявили, че техните езикови права са напълно удовлетворени в Украйна.

Stopfake публикува аналитичния обзор „Състоянието на украинския език в Украйна през 2016 г.“ на общественото движение „Простор на свободата“, в който се твърди, че дори и през 2016 г. в ключовите сфери на обществения живот на Украйна доминира руският език.